Franciszek do Żydów: dawajmy świadectwo o Bogu miłości

Franciszek do Żydów: dawajmy świadectwo o Bogu miłości
Fot. PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
KAI / tk

- Jesteśmy wezwani do wspólnego dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia i sprawiedliwości, który kocha i troszczy się o wszystkich ludzi – stwierdził Franciszek w pozdrowieniu do przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych.

Jego tekst papież przekazał prefektowi Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kardynałowi Kurtowi Kochowi, który odpowiada także za dialog z judaizmem.

Franciszek podkreślił znaczenie wzajemnych spotkań oraz współpracy Żydów i chrześcijan, by „przeciwdziałać pewnym negatywnym tendencjom występującym w naszych zachodnich społeczeństwach: bałwochwalstwu samych siebie i pieniędzy, skrajnemu indywidualizmowi oraz kulturze obojętności i marnotrawstwa".

- Jesteśmy wezwani do wspólnego dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia i sprawiedliwości, który kocha i troszczy się o wszystkich ludzi. Możemy to uczynić, czerpiąc z duchowego dziedzictwa, które po części dzielimy, dziedzictwa, za którego ochronę i coraz głębsze zrozumienie jesteśmy odpowiedzialni – stwierdził Franciszek.

Papież zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania obszarów porozumienia możliwych do zaakceptowania przez wszystkich. „Z pewnością nienawiść i przemoc są nie do pogodzenia z naszą wiarą w Boga, który jest «miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34,6). Jako Żydzi i chrześcijanie jesteśmy wezwani do działania w taki sposób, aby jak najlepiej upodobnić się do naszego Stwórcy i Ojca”.

„Jak wiemy, staje się to bardzo trudne, gdy jesteśmy obiektem niesprawiedliwości i prześladowań, co często miało miejsce w historii i, co tragiczne, ma miejsce również dzisiaj. W związku z tym korzystam z okazji, aby podkreślić zaangażowanie Kościoła katolickiego do przeciwstawiania się wszelkiej formie antysemityzmu, przede wszystkim poprzez działania prewencyjne, a mianowicie na poziomie edukacji, w rodzinach, wspólnotach parafialnych i szkołach oraz w stowarzyszeniach świeckich” – napisał Franciszek.

Papież podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego. - Jest to uprzywilejowana droga do wzrastania w braterstwie i pokoju w naszym świecie. Umacniając dialog, możemy przeciwstawić się ekstremizmowi, który, niestety, jest patologią pojawiającą się także w religiach. Módlmy się, aby Pan nadal prowadził nas na tej drodze dialogu i braterstwa – zachęcił papież Franciszek.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Franciszek do Żydów: dawajmy świadectwo o Bogu miłości
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.