Ilu Polaków uważa się za katolików? Odpowiedź może zaskoczyć

Ilu Polaków uważa się za katolików? Odpowiedź może zaskoczyć
fot. MarkoP / Depositphotos
KAI / pk

Główny Urząd Statystyczny podał dane Narodowego Spisu Powszechnego 2021 dotyczące przynależności wyznaniowej. Wynika z nich, że znaczna większość Polaków (91 proc.) identyfikuje się z jakimś Kościołem lub związkiem wyznaniowym. Jako bezwyznaniowe określiło się niespełna 9 proc. Za katolików uważa się 89 proc., to znaczy nieco ponad 27,5 mln osób, które odpowiedziały na to pytanie. W Polsce żyje także m.in. 151 tys. wiernych Kościoła prawosławnego, 108 tys. Świadków Jehowy i 65 tys. luteran. Muzułmański Związek Religijny gromadzi natomiast 2,2 tys. obywateli naszego kraju.

Na 38 mln 36 tys. 118 Polaków odpowiedzi na pytanie o wyznanie udzieliło 30 mln 212 tys. 506 osób. Z tego przynależność do jakiegokolwiek wyznania zadeklarowało 27 mln 601 tys. (91,36 proc.) a jako nienależący do żadnego wyznania określiło się 2 mln 611 tys. 506 osób (8,64 proc.).

Spośród osób, które zadeklarowały wyznanie 27 mln 121 tys. 331 odpowiadających (89,77 proc.) określiło się jako należący do Kościoła rzymskokatolickiego, 151 tys. 648 - do Kościoła prawosławnego (0,50 proc.), 108 tys. 754 do Świadków Jehowy (0,36 proc.), 65 tys. 407 do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (0,22 proc.), 33 tys. 209 do Kościoła greckokatolickiego (0,11 proc.), 30 tys. 105 do Kościoła Zielonoświątkowego (0,10 proc.).

Z kolei do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów należy 12 tys. 248 osób, ogólnie jako chrześcijanie określa się 8828 Polaków a m.in. do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego należy 3129 osób. Muzułmański Związek Religijny gromadzi 2209 obywateli naszego kraju.

"Pastafarianizm" jako swoje wyznanie określiło 2312 osób.

Narodowy Spis Powszechny odbył się w dniach 1 kwietnia - 30 września 2021 r. Przekazanie danych w ramach spisu było obowiązkowe i nieodpłatne, a zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym z 9 sierpnia 2019 r. należało udzielać "dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi".

Również zgodnie ze spisem z 2011 r. znaczna większość społeczeństwa polskiego identyfikowała się z jakimś Kościołem lub związkiem wyznaniowym. Około 34 mln 222 tys. (97,4 proc.) mieszkańców Polski uznała się za członków (wiernych) Kościołów, związków wyznaniowych, denominacji i ruchów religijnych. Zbiorowość nienależących do żadnego wyznania liczyła 929 tys. osób (2,6 proc.).

Wiernych Kościoła katolickiego było 33 mln 729 tys. (96 proc.) osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym. Przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało 156 tys. (0,44 proc.), Świadków Jehowy było 137 tys. (0,39 proc.), luteran 71 tys. (0,2 proc.), a grekokatolików 33 tys. (0,09 proc.). Na pytanie o wyznanie odmówiło odpowiedzi 2 mln 733 tys. osób.

Narodowy Spis Powszechny 2021 został przeprowadzony 100 lat po pierwszym narodowym spisie, gdy Polska była już krajem niepodległym. W 1921 r. zarejestrowano 25 mln 695 tys. obywateli, z czego 13,3 mln stanowiły kobiety a 12,4 mln mężczyźni.

Interesująco przedstawiała się wówczas struktura narodowościowa młodego państwa polskiego. Polacy stanowili 69,2 proc. ogółu ludności, 15,2 proc. określiło się jako Rusini, 8 proc. - Żydzi, 4 proc. - Białorusini, 3 proc. - Niemcy.

Wyznanie rzymskokatolickie wskazało 63,9 proc. obywateli, a aż 36,1 proc. wyznanie inne: 11,1 proc. greckokatolickie, 10,5 proc. prawosławne, tyle samo było wyznawców judaizmu, a 3,7 proc. wyznania ewangelickiego.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
abp Wojciech Polak, Marek Zając

Bez kompromisów i skrępowania. Po ludzku

Czy Kościół powinien mieszać się do polityki? Czy Polska powinna przyjmować uchodźców? W jaki sposób mierzyć się z problemem pedofilii wśród księży? Co Kościół ma do powiedzenia kobietom, które...

Skomentuj artykuł

Ilu Polaków uważa się za katolików? Odpowiedź może zaskoczyć
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.