Zróbmy razem Mszę!

Zróbmy razem Mszę!
Błażej Strzelczyk

Debata o tym, jaki jest Kościół i czy jego większość stanowią wierni "otwarci", czy "zamknięci" toczy się głównie w sieci. Czasem różne środowiska kościelne organizują dyskusje o przyszłości i teraźniejszości Kościoła. Jednak zawsze osobno. A przecież nie ma nic lepszego dla jedności jak wspólna modlitwa. Zorganizujmy więc wspólną Mszę. Dla wszystkich! Potem pójdźmy na piwo.

To nie jest mój pomysł. Ewa Kiedio - redaktorka miesięcznika "Więź" i założycielka internetowego pisma "Dywiz" była pierwsza.

- Lek­tura komen­ta­rzy pod arty­ku­łami na ser­wi­sach kato­lic­kich, a co gor­sza cza­sami też lek­tura samych tych arty­ku­łów dostar­cza wra­że­nia tak daleko posu­nię­tego wza­jem­nego wyklu­cza­nia się i nie­chęci, że w gło­wie rodzi się pyta­nie: czy my aby jeste­śmy w tym samym Kościele? Czy byli­by­śmy w sta­nie modlić się razem i prze­ka­zać sobie nie­za­kła­many znak pokoju? Przy­po­mi­nają się też słowa z Pierw­szego Listu do Koryn­tian: "Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postę­pu­je­cie tylko po ludzku?" (1 Kor 3,4) - czytam na stronie magazynu "Dywiz".

Ewa dodaje, że "z tego typu prze­my­śleń zro­dził się pomysł, aby zro­bić rzecz naj­prost­szą w świe­cie - zacząć modlić się wspólnie i roz­ma­wiać na żywo - w kame­ral­nych sytu­acjach, za kawiar­nia­nym sto­li­kiem, a nie tylko w inter­ne­to­wych komenta­rzach lub pod­czas paneli dys­ku­syj­nych. Aby nie skoń­czyło się na sło­wach i pustych dekla­ra­cjach, razem z przyjaciółmi z "Więzi" i "Dywizu" pro­po­nu­jemy udział we Mszy świę­tej w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze, we wto­rek 23 paź­dzier­nika, o godz. 19.00".

Pomyślałem sobie, że to świetny pomysł. Spotkać się z ludźmi, których nie znam, a w stosunku do których czuję jakąś bliskość. Pogadać, pomodlić się, a później wypić piwo na Krakowskim Przedmieściu. Postanowiłem więc kupić bilet i we wtorek zasuwać do Warszawy. Jednak dzisiejsze wydarzenie na Mszy w krakowskim Kościele ojców Dominikanów natchnęło mnie, by podobną Mszę zorganizować w Krakowie!

DEON.PL POLECA

Bóg miłuje Prawo i Sprawiedliwość

Dziś na popularnej "dwunastce" sprawowanej przez dominikanina o. Jana Kłoczowskiego spotkało mnie coś niezwykle groteskowego i zarazem wzruszającego.

Każdy, kto był dziś w Kościele wie, że śpiewany jest Psalm 33. Psalmista śpiewał głośno i wyraźnie. Wyjątkowe poruszenie wiernych nastąpiło podczas jednego fragmentu Psalmu który brzmiał: "On miłuje prawo i sprawiedliwość".

Stojąca obok mnie Pani postanowiła zareagować. Spojrzała mi prosto w oczy. I po chwili wypaliła: "I co syneczku, potrzebujesz jeszcze jakieś dowody?"

Byłem nieco zmieszany, więc uśmiechnąłem się do niej, zresztą ze wzajemnością. Kiedy przyszedł czas na przekazanie sobie znaku pokoju, wspomniana Pani jako pierwszy wyciągnęła do mnie rękę. Jestem pewien, że już nigdy nie zapomnę jej szczerego, niezakłamanego i pełnego braterskiej czułości spojrzenia.

Pomódlmy się razem

W Krakowie mnóstwo jest różnych, często nie idących ze sobą w parze środowisk, które przekonują, że reprezentują Kościół Powszechny. Nie rozmawiamy ze sobą. Mijamy się w drzwiach kościoła. I mimo, że różni nas niemal wszystko, to łączy jedno! I to jest właśnie Msza.

Potrzebuję waszej pomocy. Przygotujmy wspólnie Eucharystię dla wszystkich, którzy martwią się o to, jak dziś wygląda Kościół. Pomódlmy się o jedność Kościoła. Zaprośmy różnych ludzi. Z "Tygodnika Powszechnego" i z "Rodzin Radia Maryja", tych którzy są w OAZIE i tych, którzy nie chcą się zjednoczyć we wspólnotach. Tych, którzy czytają "Nasz Dziennik" i tych wiernych, którzy kupują "Gazetę Wyborczą".

Napiszcie, kiedy możemy taką Mszę zorganizować. W którym kościele. Który z księży mógłby razem z nami - wiernymi świeckimi - modlić się o jedność i powszechność Kościoła. Napiszcie też, gdzie możemy pójść po Mszy, żeby wspólnie napić się piwa i pogadać o tym, co nas trapi, co nas drażni i dlaczego nie jesteśmy razem.

Czekam na wasze propozycję do środy, kiedy napiszę kolejny tekst z konkretnym zaproszeniem na Mszę. Liczę też, że mieszkańcy innych miast wpadną na podobny pomysł. Jeśli wam się uda, też dajcie znać!

Mój mail: blazej.strzelczyk@gmail.com

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zróbmy razem Mszę!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.