Kraków: święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego

Kraków: święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego
(fot. PAP/Jacek Bednarczyk)
2 lata temu
KAI / ms

Ks. prof. Janusz Mastalski przyjął w sobotę w katedrze na Wawelu święcenia biskupie.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, wykładowca i pedagog został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej 3 grudnia. Jego zawołaniem biskupim są słowa: "Dominus spes mea" (Pan moją nadzieją). Przed rozpoczęciem liturgii nad Krakowem zabrzmiał dzwon Zygmunta.

Sakry biskupiej udzielił ks. Mastalskiemu abp Marek Jędraszewski, a współkonsekratorami byli kard. Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W katedrze obecni byli m. in. biskupi metropolii krakowskiej z Tarnowa, Kielc i Bielska-Białej, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, krakowscy biskupi pomocniczy Jan Szkodoń, Jan Zając oraz Damian Muskus OFM, duchowieństwo, klerycy seminariów duchownych w Krakowie i Wrocławiu oraz rodzina i przyjaciele nowego biskupa.

Bp Janusz Mastalski przyjął jako swoje zawołanie słowa Psalmu 71 "Dominus spes mea" (Pan moją nadzieją), a jego stolicą tytularną jest Noba.

Kraków: święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego - zdjęcie w treści artykułu

(fot. PAP/Jacek Bednarczyk)

W homilii abp Jędraszewski mówił, że dzisiejsze wydarzenie sięga "samych początków Kościoła", ale odnosi się także do jego przyszłości. "Swoją wiarą i swoim świadectwem wiary masz bowiem dalej budować Chrystusowy Kościół" - mówił hierarcha, zwracając się do nowego biskupa.

"Jego to mamy nieustannie głosić w porę i nie w porę światu, który - jak często tego z bólem doświadczamy - za wszelką cenę chce żyć tak, jakby Boga w ogóle nie było. Co więcej, zdarza się, że w obliczu świadectwa chrześcijan sięga on wręcz po agresję wobec nich i ucieka się do ich prześladowań" - podkreślał metropolita krakowski. Dodał, że najgłębszym przejawem miłości pasterza w Kościele jest "ofiara z siebie dla innych i za innych". "To sprawia, że miłość nie jest ani pięknoduchostwem, ani też pustosłowiem" - zaznaczył.

"Taka też miłość, urzeczywistniana na co dzień poprzez czyn i prawdę, musi być fundamentem i zarazem głównym przejawem zatroskania każdego biskupa o zbawienie powierzonych mu przez Chrystusa ludzkich dusz" - zauważył kaznodzieja. Wezwał też nowego biskupa: "Z mitrą na głowie, z pastorałem w ręce i z pierścieniem na dłoni idź do świata pełen śmiałości i męstwa. Nie bój się!". "Idź do świata, wzywając wszystkich, aby na oścież otwierali drzwi Chrystusowi. Idź zgodnie z twym biskupim zawołaniem: Dominus spes mea (Pan moją nadzieją)" - zakończył metropolita krakowski.

Kraków: święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego - zdjęcie w treści artykułu nr 1

(fot. PAP/Jacek Bednarczyk)

Pod koniec uroczystości zabrał głos nowy biskup, który nawiązał do swojego biskupiego hasła. "Chciałbym, aby cała moja posługa biskupia była przepełniona nadzieją wynikającą z tego, że to, co czynię, jest zgodne z wolą Bożą. Ufam, że tak będzie" - mówił. Podziękował papieżowi Franciszkowi za "wyróżnienie i zaufanie", a zgromadzonym w katedrze biskupom, kapłanom, rodzinie i przyjaciołom za modlitwę.

Herb bp. Mastalskiego przedstawia na niebieskiej tarczy złoty krzyż, którego trzy ramiona posiadają zakończenia w kształcie lilii, zaś czwarte ramię w dolnej części przyjmuje kształt kotwicy. W centralnym miejscu tarczy, na przecięciu się ramion krzyża umieszczone zostało serce, z którego wydobywają się płomienie.

Bp Janusz Mastalski urodził się 4 maja 1964 r. w Krakowie. Po przyjęciu 21 maja 1989 r. święceń prezbiteratu, przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Gdów, a przez kolejne trzy lata w parafii św. Szczepana w Krakowie.

W 1994 r. został skierowany na studia z zakresu pedagogiki oraz studia doktoranckie. Od 1995 r. jest związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna). W 1998 r. obronił pracę doktorską pt. "Realizacja procesu nauczania katechetycznego", a w 2003 r. obronił pracę habilitacyjną pt. "Zasady edukacyjne w katechezie". Również od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków.

Kraków: święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego - zdjęcie w treści artykułu nr 2

(fot. PAP/Jacek Bednarczyk)

W 2005 r. został kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej, zaś w latach 2006-2010 pracował na stanowisku profesora PAT. Od 2008 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, uzyskując w tym czasie tytuł naukowy profesora, a następnie stanowisko profesora zwyczajnego UPJPII. Od 2014 r. był prorektorem ds. studentów i dydaktyki. W trakcie swojej pracy naukowej współpracował także z innymi uczelniami, był ekspertem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Od lipca 2017 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Wygłosił ponad 300 rekolekcji w Polsce i zagranicą. Wypromował blisko 400 licencjatów i magistrów, a także 12 doktorów. Opublikował ok. 150 artykułów z zakresu wychowania dzieci i młodzieży. Napisał 25 książek naukowych i popularnonaukowych. Jest twórcą podręcznika "Zarys teorii wychowania", a także m.in. monografii, takich jak: "Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie", "Modlitwa kapłańska", "Samotność globalnego nastolatka", "Pokusy kapłańskie" i "Lęki kapłańskie".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kraków: święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.