"Modlitwa jest tchnieniem duszy i życia"

"Modlitwa jest tchnieniem duszy i życia"
„Bez umiejętności zatrzymania się, aby wysłuchać Pana i rozmawiać z Nim, istnieje ryzyko niepotrzebnego działania i troski o problemy, trudności, potrzeby, również te kościelne i duszpasterskie” (fot. Grzegorz Gałązka)
KAI / Radio Watykańskie / im

O pierwszeństwie modlitwy i rozważania Słowa Bożego przed wszelkim działaniem, mówił Benedykt XVI w katechezie podczas środowej audiencji ogólnej na Placu św. Piotra w Watykanie. Przedmiotem nauczania były wydarzenia, opisane w 6. rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy uczniowie Chrystusa, wobec coraz bardziej absorbujących ich obowiązków wobec potrzebujących, powołali siedmiu mężczyzn, aby zajęli się tymi sprawami, sami zaś mogli poświęcić się wyłącznie modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego.

I oba te zdarzenia: decyzja apostołów i postawa Marii świadczą jednoznacznie, że na pierwszym miejscu zawsze mamy stawiać Jezusa i naszą więź z Nim w modlitwie osobistej i wspólnotowej - podkreślił papież. "Bez umiejętności zatrzymania się, aby wysłuchać Pana i rozmawiać z Nim, istnieje ryzyko niepotrzebnego działania i troski o problemy, trudności, potrzeby, również te kościelne i duszpasterskie" - dodał.

 

Jest to cenne wezwanie dla dzisiejszych ludzi, przyzwyczajonych do oceniania wszystkiego według kryteriów wydajności i skuteczności. Omawiany dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich przypomina nam wprawdzie o ważności pracy i potrzebie codziennego, odpowiedzialnego i rzetelnego działania, zarazem jednak podkreśla potrzebę Boga, Jego kierownictwa i światła, które dają nam siłę i nadzieję. Bez codziennej modlitwy, przeżywanej w duchu wierności, nasza praca staje się pusta, traci głęboką duszę, sprowadza się do zwykłego aktywizmu, który ostatecznie pozostawia nas niezaspokojonymi - zauważył Benedykt XVI.

Jednocześnie podkreślił, że modlitwa musi się karmić Słowem Bożym, gdyż dzięki temu "na rzeczywistość spoglądamy oczami wiary, Pan zaś, przemawiając do umysłu i serca, rozświetla nowym światłem drogę w każdej chwili i w każdej sytuacji". I trudności, jakie przeżywał Kościół w obliczu problemu posługiwania wdowom i miłosierdzia, zostały przezwyciężone dzięki modlitwie w świetle Boga, Ducha Świętego - stwierdził papież.

Zaznaczył, że właśnie modlitwa jest dla duszpasterzy pierwszą i najcenniejszą formą posługiwania na rzecz im owczarni. "Jeśli płuca modlitwy nie karmią oddechu naszego życia duchowego, grozi nam uduszenie się pośród tysięcy codziennych spraw: modlitwa jest tchnieniem duszy i życia" - wskazał Ojciec Święty.

Po wygłoszeniu katechezy po włosku papież streścił ją kolejno po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i polsku, a następnie pozdrowił zgromadzonych w kilku dalszych językach. Następnie wszyscy odśpiewali po łacinie Modlitwę Pańską i na zakończenie Benedykt XVI udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Modlitwa jest tchnieniem duszy i życia"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.