Największa frekwencja na lekcjach religii jest w Polsce południowo-wschodniej

Największa frekwencja na lekcjach religii jest w Polsce południowo-wschodniej
Depositphotos.com (67882987)
PAP / pzk

Największa frekwencja na lekcjach religii jest w Polsce południowo-wschodniej; ponad 60 proc. młodzieży ocenia poziom nauczania tego przedmiotu w szkole jako wysoki lub bardzo wysoki – pokazały badania zrealizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ich wstępne wyniki omówił dla PAP ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa z KUL.

W projekcie nowelizacji dotyczącej prac domowych znalazły się przepisy prowadzące do rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała również zmniejszenie liczby godzin lekcji religii w szkołach do jednej tygodniowo.

DEON.PL POLECA
„Z badań KUL dotyczących opinii młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce na temat różnych aspektów nauczania religii w szkole wynika, że ‘na lekcje religii uczęszcza 76 proc. uczniów’” – powiedział ks. prof. Paweł Mąkosa z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Wśród głównych argumentów podawanych przez młodzież za obecnością lekcji religii w szkole są: atuty logistyczne – oszczędność czasu na dojazdy np. do parafii, środowisko sprzyjającym przyswajaniu wiedzy, dobre warunki lokalowe: ciepło, oświetlenie, przestrzeń, bezpieczeństwo oraz atmosfera sprzyjająca budowaniu relacji” – zwrócił uwagę wykładowca KUL.

Poinformował, że według badań „55,6 proc. młodzieży twierdzi, iż umieszczenie lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie ma wpływ na rezygnację z tych zajęć”. „Gdyby lekcje religii były umieszczone między innymi lekcjami, wówczas frekwencja byłaby dużo wyższa” – ocenił. Powiedział, że „tylko 15 proc. uczniów uczęszczających na lekcje religii uważa, że powinny być one usunięte ze szkół”. „Większość twierdziła, że udział w lekcjach religii powinien być dobrowolny” – wskazał profesor KUL. Przekazał, że według badań „63,3 proc. ocenia poziom nauczania religii jako wysoki lub bardzo wysoki”. „Stosunek do lekcji religii zależy od religijności młodzieży” – wyjaśnił. „Im bardziej utożsamia się ktoś z chrześcijaństwem i katolicyzmem, tym lepiej ocenia lekcje religii” – powiedział profesor.

Zwrócił uwagę, że „nie zauważono znaczącej różnicy między chłopcami a dziewczętami, jeśli chodzi o stosunek do lekcji religii”. „Istnieje natomiast niewielka różnica pomiędzy liceami a technikami (na korzyść liceów), jeśli chodzi o frekwencję i pozytywną ocenę zajęć z religii” – powiedział ks. Mąkosa. Zwrócił uwagę, że „wiele badań potwierdza, że największa frekwencja na lekcjach religii jest w Polsce południowo-wschodniej”. „Można postawić tezę, że im mniejsza miejscowość tym większy odsetek uczniów uczęszcza na lekcje religii. W bardzo wielu mniejszych miastach i miejscowościach wiejskich frekwencja wynosi 100 proc. lub niemal 100 proc.” – powiedział.

Pełne wyniki badań prowadzonych przez KUL zostaną opublikowane w czerwcu br. Dotyczą one opinii młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce (liceach i technikach) na temat różnych aspektów nauczania religii w szkole; religijności młodzieży (deklaracji poziomu wiary religijnej, udziału w praktykach religijnych, akceptacji zasad moralnych itp.). Grupa badawcza – jak podał profesor – była reprezentatywna i obejmowała ponad 1000 osób ze wszystkich województw.

Z danych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wynika, że w szkołach podstawowych najwyższa frekwencja uczniów uczestniczących w lekcjach religii sięga nawet 99 proc., zaś najniższa nie spada poniżej 70 proc. W przypadku liceów, najwyższa sięga 90-91 proc. a najniższa 34-36 procent. Według Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2022 - wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. wyniósł 29,5 proc., zaś osób przystępujących do komunii św. - 13,9 proc. W 2021 r. wskaźniki te wynosiły odpowiednio - 28,3 proc. oraz 12,9 proc.

W roku szkolnym 2022/2023 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 80,3 proc. uczniów. W przedszkolach na religię chodziło 83,7 proc. dzieci, w szkołach podstawowych – 88,9 proc. uczniów, w liceach ogólnokształcących – 60,1 proc., w technikach – 65,7 proc., szkołach branżowych I stopnia – 63,7 proc., szkołach branżowych II stopnia – 55,3 proc., w szkołach specjalnych – 88,9 proc. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji przemyskiej (96,5 proc.), tarnowskiej (96,3 proc.) oraz rzeszowskiej (94,9 proc.) zaś najniższy w diecezji warszawskiej (59,8 proc.), opolskiej (63,4 proc.) oraz łódzkiej (65,4 proc.).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
red. Janusz Salamon

Przewodniki po filozofii to pierwsza w Polsce seria książkowa, której celem jest zdanie sprawy z aktualnego stanu badań naukowych w zakresie wszystkich podstawowych dyscyplin filozoficznych oraz poszczególnych okresów historii filozofii. Adresatami serii są zarówno wykładowcy...

Skomentuj artykuł

Największa frekwencja na lekcjach religii jest w Polsce południowo-wschodniej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.