Co młodzi sądzą o lekcjach religii? – raport Wydziału Katechetycznego w Tarnowie

Co młodzi sądzą o lekcjach religii? – raport Wydziału Katechetycznego w Tarnowie
Depositphotos.com (294103636)
KAI / pzk

Chodzę na religię, bo wierzę i chcę – tak w większości odpowiedzieli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu diecezji tarnowskiej. Wydział Katechetyczny opracował raport na podstawie badania ankietowego. Na temat lekcji religii wypowiedziało się ponad 7300 młodych ludzi.

Dużo było głosów, że religia pozwala rozwiązać wiele problemów duchowych i wnosi do życia młodych ważne wartości. Jeden z uczniów napisał, że religia uratowała go przed samobójstwem. Sugerowano, że lekcje powinny być jeszcze ciekawsze.
Oceniając lekcje religii uczniowie podkreślili, że jest ona potrzebna i ciekawa. Były też negatywne głosy np. że bywa nudna. Ok. 1,5 proc. uczniów stwierdziło, że religia powinna być raz w tygodniu, a 9 proc., że w kościele. Młodzi sugerowali, że na lekcjach nie powinno być kartkówek i odpowiedzi ustnych.

Zadziwiła nas szczerość odpowiedzi młodych osób i pozwoliła określić konkretne wnioski – komentuje ks. dr Andrzej Jasnos dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Młodzież jasno i klarownie określiła, że uczestniczy w lekcjach religii ze względu na to, że wierzy, deklaruje się ludźmi wierzącymi i że chce chodzić na lekcje religii, mimo pojawiających się przeciwności, np. ustawiania tej lekcji na pierwszej czy ostatniej godzinie.

60 proc. badanych opowiedziało się za wliczaniem oceny z lekcji religii do średniej. Młodzi wskazywali, że ocena stanowi dla nich ważny element informacyjny i motywacyjny, pokazuje trud, jaki uczniowie włożyli w zdobywanie wiadomości i umiejętności. Zaznaczali też, że na lekcjach religii poszerzają swoją wiedzę z zakresu: historii, sztuki, języka polskiego, bioetyki, moralności, filozofii, wychowania, innych religii, patriotyzmu, muzyki. Nie bez znaczenia dla młodych jest osoba prowadząca lekcje. Dla większości stanowi ona dla nich punkt odniesienia w doświadczanych trudnościach. Uczniowie podkreślają także, że to właśnie nauczyciele religii inspirują ich i dają możliwość podejmowania działań wolontariackich.

Wyniki raportu zaprezentowano w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podczas spotkania dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń. Obecna była także nauczycielka religii Bernadetta Petrykowska, która uczy w szkole podstawowej w Czarnej Tarnowskiej. Jest ona jedną z inicjatorek petycji do Minister Edukacji Narodowej o wliczanie oceny z religii/etyki do średniej ocen oraz utrzymanie dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów. Już podpisało się pod nią ponad 8700 osób z całej Polski.

„Piękna jest reakcja ludzi, którzy są zainteresowani wychowaniem swoich dzieci. Najczęściej odpowiedzi udzielają rodzice i uczniowie z całej Polski, m.in. z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Tarnowa, z mojej Dębicy, z czego bardzo się cieszę. Petycja trafi do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal będzie w internecie, więc będzie można składać podpisy – mówi nauczycielka.
Sygnatariusze petycji opowiadają się m.in. za tym, by ocena z religii/etyki pozostała na świadectwie jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu. Ponadto ich zdaniem ocena z religii/etyki powinna być wliczana do średniej ocen.

DEON.PL POLECA

Link do petycji

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Pod redakcją Ireny Popiołek oraz Stanisława Cieślaka SJ
Książka jest dedykowana Siostrze Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU z okazji złotego jubileuszu życia zakonnego. Siostra Margarita Sondej jest osobą niezwykle otwartą na ludzi, otoczoną przyjaciółmi, angażującą się na przestrzeni wielu lat w wiele kościelnych...

Skomentuj artykuł

Co młodzi sądzą o lekcjach religii? – raport Wydziału Katechetycznego w Tarnowie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.