Papieskie intencje modlitewne na sierpień

Papieskie intencje modlitewne na sierpień
Papieskie intencje modlitewne na sierpień (fot. Grzegorz Gałązka/DEON.pl)
Radio Watykańskie

Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący znajdowali zrozumienie i gościnę oraz konkretną pomoc w przezwyciężaniu trudności”. Oraz misyjną: „Aby Kościół był «domem» wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania do innych krajów”.

Do niesienia pomocy potrzebującym Benedykt XVI nawołuje często. O wyzwaniach stojących w tym względzie przed społecznością międzynarodową mówił np. przed trzema laty, 8 stycznia 2007 r., do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Watykanie. Wspomniał miliony ludzi, zwłaszcza kobiet i dzieci, pozbawionych wody, żywności, dachu nad głową. „Skandal głodu, stający się coraz poważniejszym problemem, jest nie do przyjęcia w świecie, który dysponuje zasobami, wiedzą i środkami, aby położyć mu kres – mówił Papież do dyplomatów. – Przynagla nas to do zmiany naszego stylu życia. Przypomina nam o konieczności pilnego usuwania strukturalnych przyczyn złego funkcjonowania gospodarki światowej i korygowania modeli rozwoju, które jak się wydaje nie są w stanie zapewnić poszanowania środowiska naturalnego i integralnego rozwoju człowieka dzisiaj, a zwłaszcza w przyszłości”.

Ojciec Święty wezwał raz jeszcze rządzących najbogatszymi państwami do „podjęcia niezbędnych decyzji, aby kraje ubogie, często posiadające bogate zasoby naturalne, mogły mieć udział w korzyściach z dóbr, które są ich własnością”. Wyraził też niepokój zwłoką w realizacji zobowiązań podjętych przez społeczność międzynarodową w ostatnich latach. Zaapelował, by „kontynuowano i przyspieszono proces anulowania i redukcji zadłużenia krajów najuboższych”. Mówiąc o kryzysach humanitarnych, zauważył, że „organizacje działające na tym polu potrzebują silniejszego wsparcia, aby były w stanie zapewnić ofiarom opiekę i pomoc”.

W tym samym przemówieniu, wygłoszonym przed trzema laty do korpusu dyplomatycznego, Benedykt XVI podjął też nabierającą coraz większej wagi sprawę przemieszczania się milionów ludzi „zmuszonych opuścić swoje domostwa lub ojczyznę z powodu zagrożenia przemocą albo w poszukiwaniu godniejszych warunków życia”. Przestrzegł, że nie można siłą zahamować zjawisk migracyjnych ani ich kontrolować, a „do migracji i stwarzanych przez nie problemów trzeba podchodzić w sposób humanitarny i sprawiedliwy, kierując się współczuciem”.

Problemów tych dotyczy również papieska intencja misyjna na obecny miesiąc. Ojciec Święty nawiązuje do nich stale w dorocznych orędziach na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W przesłaniu na jego ubiegłoroczne obchody przypomniał, że w epoce globalizacji powierzona Kościołowi i każdemu ochrzczonemu misja głoszenia Chrystusa obejmuje „zróżnicowany świat migrantów: studentów zamiejscowych, imigrantów, uchodźców, uciekinierów, przesiedlonych, włącznie z ofiarami współczesnych form niewolnictwa, takich jak na przykład handel ludźmi”. Trzeba im głosić orędzie zbawienia, „biorąc pod uwagę odmienne sytuacje społeczne i kulturowe oraz szczególne trudności każdego, związane z jego życiem migranta i podróżującego”. Każda wspólnota chrześcijańska musi wykazywać apostolską gorliwość. Mamy być solidarni „z tymi naszymi braćmi i siostrami i w każdym zakątku ziemi na wszelkie sposoby dbać o pokojowe współżycie między różnymi ludami, kulturami i religiami”.

Benedykt XVI zachęca do troski o tych, którzy znajdują się w trudnych warunkach, a zwłaszcza o uchodźców. Pyta: „Czyż można nie troszczyć się o potrzeby ludzi naprawdę słabych i bezbronnych, żyjących w niepewności i poczuciu braku bezpieczeństwa, zepchniętych na margines, często wykluczonych ze społeczeństwa? Im przede wszystkim należy poświęcić uwagę”. Ojciec Święty wzywa, by „żyć w pełni miłością braterską, nie wyróżniając nikogo ani nie dyskryminując, w przekonaniu, że naszym bliźnim jest każdy, kto nas potrzebuje i komu możemy pomóc.

W miłości zawiera się całe przesłanie ewangeliczne. Prawdziwych uczniów Chrystusa rozpoznaje się po wzajemnej miłości i po ich otwartości wobec wszystkich” – stwierdza Papież w orędziu na ubiegłoroczny Dzień Migranta.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje modlitewne na sierpień
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.