Papież: Potrzebna nowa architektura finansowa, która zaspokoi potrzeby globalnego Południa i państw wyspiarskich

Papież: Potrzebna nowa architektura finansowa, która zaspokoi potrzeby globalnego Południa i państw wyspiarskich
Fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl
KAI / pk

Obecny kryzys klimatyczny wymaga lepszej niż dotychczas globalnej współpracy i solidarności. Sama praca musi być "symfoniczna", czyli "harmonijna i z poczuciem wspólnoty" - zaproponował papież w przemówieniu do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieskie Akademie Nauk i Nauk Społecznych na temat "Od kryzysu klimatycznego do odporności klimatycznej".

- Poprzez redukcję emisji, edukację na rzecz zrównoważonego stylu życia, innowacyjne finansowanie i wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań opartych na naturze, wzmacniamy odporność, zwłaszcza odporność na susze - wyjaśnił Franciszek, według którego "należy opracować nową architekturę finansową, która zaspokoi potrzeby globalnego Południa i państw wyspiarskich poważnie dotkniętych katastrofami klimatycznymi".

- Restrukturyzacja zadłużenia i umorzenie długów, wraz z opracowaniem nowej globalnej karty finansowej do 2025 r., która uznaje rodzaj długu ekologicznego - musimy pracować nad tym słowem - może być cenną pomocą w łagodzeniu zmian klimatycznych - powiedział papież, wzywając obecnych do "dalszej pracy nad przejściem od obecnego kryzysu klimatycznego do odporności klimatycznej z równością i sprawiedliwością społeczną". - Musimy działać z pilnością, współczuciem i determinacją, ponieważ stawka nie może być wyższa - dodał.

Konsekwencje zmian klimatycznych

- Ponad trzy i pół miliarda ludzi żyje w regionach, które są bardzo narażone na konsekwencje zmian klimatycznych, co prowadzi do przymusowej migracji - przypomniał Franciszek. - Widzimy w tych latach, jak wielu braci i sióstr traci życie w desperackich podróżach, a prognozy są niepokojące - powiedział Franciszek, dla którego "obrona godności i praw migrantów klimatycznych oznacza potwierdzenie świętości każdego ludzkiego życia i uhonorowanie boskiego mandatu do strzeżenia i ochrony wspólnego domu".

DEON.PL POLECA

Papież zaproponował trzy rozwiązania, aby odwrócić kurs: "uniwersalne podejście oraz szybkie i zdecydowane działania zdolne do wprowadzenia zmian i decyzji politycznych; odwrócenie krzywej ocieplenia poprzez dążenie do zmniejszenia tempa ocieplenia o połowę w ciągu ćwierć wieku; cel globalnej dekarbonizacji, który wyeliminuje zależność od paliw kopalnych". Według papieża, duże ilości dwutlenku węgla muszą również zostać usunięte z atmosfery poprzez zarządzanie środowiskiem obejmujące kilka pokoleń.

Dalekowzroczne zadanie

- To długie, ale dalekowzroczne zadanie, któremu musimy wspólnie sprostać - dodał, odchodząc od przygotowanego tekstu  przemówienia. "Chrońmy zasoby naturalne", zaapelował: "Pomyślmy o dorzeczach Amazonki i Konga, torfowiskach i lasach namorzynowych, oceanach, rafach koralowych, polach uprawnych i czapach lodowych, ponieważ przyczyniają się one do zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla. To holistyczne podejście nie tylko przeciwdziała zmianom klimatu, ale także podwójnemu kryzysowi utraty różnorodności biologicznej i nierówności poprzez pielęgnowanie ekosystemów, które podtrzymują życie".

Papież podkreślił, że kobiety i dzieci ponoszą nieproporcjonalny ciężar zmian. - Kobiety często nie mają takiego samego dostępu do zasobów jak mężczyźni; co więcej, opieka nad domem i dziećmi może utrudniać im migrację w przypadku katastrofy - zwrócił uwagę papież, według którego "kobiety są nie tylko ofiarami zmian klimatu: Są również potężnymi czynnikami odporności i adaptacji". W odniesieniu do dzieci, z których "prawie miliard żyje w krajach narażonych na wyjątkowo wysokie ryzyko dewastacji związanej z klimatem", Franciszek zwrócił uwagę: "Wiek rozwojowy czyni je bardziej podatnymi na skutki zmian klimatu, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Odmowa podjęcia szybkich działań w celu ochrony najsłabszych, którzy są narażeni na zmiany klimatu spowodowane przez człowieka, jest poważnym błędem".

Uporządkowany postęp

- Uporządkowany postęp jest następnie hamowany przez nienasyconą pogoń za krótkoterminowymi zyskami przez zanieczyszczające gałęzie przemysłu oraz przez dezinformację, która wprowadza zamieszanie i utrudnia zbiorowe wysiłki na rzecz zmiany kursu", kontynuował papież i podkreślił:  "Droga jest trudna i pełna niebezpieczeństw. Dane pokazują, że widmo zmian klimatycznych zagraża wszystkim obszarom życia, wodzie, powietrzu, żywności i systemom energetycznym. Równie alarmujące są zagrożenia dla zdrowia publicznego i dobrobytu".

- Jesteśmy świadkami rozpadu społeczności i przymusowych wysiedleń rodzin. Zanieczyszczenie powietrza kosztuje miliony ludzi przedwczesne życie każdego roku - powiedział Franciszek.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wit Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko...

Skomentuj artykuł

Papież: Potrzebna nowa architektura finansowa, która zaspokoi potrzeby globalnego Południa i państw wyspiarskich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.