Papież prosi Polaków o modlitwę za biskupów

Papież prosi Polaków o modlitwę za biskupów
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI/mł

Podczas audiencji ogólnej papież zwrócił się także do Polaków. Zachęcił do odmawiania różańca i do modlitwy za biskupów, którzy w poniedziałek rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. 

- Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jej Orędownictwu i waszej modlitwie polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę biskupów z Polski ad limina apostolorum - mówił papież Franciszek do polskich pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI. 

- Niech pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu Apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce. Odmawiając różaniec zawierzajcie Najświętszej Dziewicy Królowej wasze „dziś” i „jutro”. Z serca wam błogosławię - dodał papież. 

DEON.PL POLECA

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

- Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie podejmujemy kwestię wolności chrześcijańskiej. Św. Paweł przypomniał w Liście do Galatów, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1). Opiera się ona na dwóch filarach: na łasce Pana Jezusa i na prawdzie. Wolność od niewoli grzechu, którą otrzymali Galaci - a także i my - wypłynęła z krzyża Chrystusa.

- To szczególny dar, owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Wydarzenie, w którym człowiek został ogołocony z wszelkiej wolności, czyli śmierć, stała się źródłem wolności. Pan Jezus zapowiedział to w słowach: mam moc oddać życie i mam moc je znów odzyskać; nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję (por. J 10, 17-18). Wydając się na śmierć, realizuje swoją pełną wolność. Wie, że tylko w ten sposób może zyskać życie dla wszystkich.

- Drugim filarem wolności jest prawda. Jest nią Chrystus, który nam objawia Miłość Boga, przemienia nasze życie i kieruje ku dobru. Aby być prawdziwie wolnymi, musimy otworzyć serca na dar Bożej prawdy. Musi nas ona niepokoić, stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że poszukiwanie wolności i prawdy, to zadanie na całe życie - mówił papież. 

KAI / mł

Przeczytaj całą katechezę papieża Franciszka z audiencji generalnej: Wolność musi nas niepokoić

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Papież prosi Polaków o modlitwę za biskupów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.