PAP / tk
Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej, powiedział, że życzy im, aby ich plany i decyzje wypływały z pragnienia ich dobra, a także rodzin, ojczyzny i całego świata. W katechezie w Watykanie papież mówił o tym, jak wielkim zagrożeniem dla planety jest zachłanność i postawa "drapieżników".
Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej, powiedział, że życzy im, aby ich plany i decyzje wypływały z pragnienia ich dobra, a także rodzin, ojczyzny i całego świata. W katechezie w Watykanie papież mówił o tym, jak wielkim zagrożeniem dla planety jest zachłanność i postawa "drapieżników".
KAI / tk
Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież zwracając się do Polaków, pobłogosławił „Wigilijne Dzieło pomocy Dzieciom”, a także inne akty solidarności z potrzebującymi dziećmi. Zachęcił także do modlitwy o pokój.
Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież zwracając się do Polaków, pobłogosławił „Wigilijne Dzieło pomocy Dzieciom”, a także inne akty solidarności z potrzebującymi dziećmi. Zachęcił także do modlitwy o pokój.
KAI / PAP / mł
Podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek zwrócił się ze słowem do Polaków.
Podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek zwrócił się ze słowem do Polaków.
KAI / mł
Podczas środowej audiencji ogólnej papież zwrócił się do Polaków, obecnych na spotkaniu. Poprosił, by nigdy nie zapominali o ubogich, lecz kochali ich, ponieważ w nich jest obecny Jezus ukrzyżowany. 
Podczas środowej audiencji ogólnej papież zwrócił się do Polaków, obecnych na spotkaniu. Poprosił, by nigdy nie zapominali o ubogich, lecz kochali ich, ponieważ w nich jest obecny Jezus ukrzyżowany. 
KAI / mł
Niech tak bardzo aktualny przykład św. Stanisława biskupa i męczennika będzie dla was zachętą do trwania w wierności Ewangelii i wcielania jej w wasze życie rodzinne i społeczne - zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Niech tak bardzo aktualny przykład św. Stanisława biskupa i męczennika będzie dla was zachętą do trwania w wierności Ewangelii i wcielania jej w wasze życie rodzinne i społeczne - zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
PAP / KAI / tk
Papież Franciszek zwracając się do Polaków w środę podczas audiencji generalnej, nawiązał do przygotowań do beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej. Podkreślił, że ta bohaterska rodzina ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów.
Papież Franciszek zwracając się do Polaków w środę podczas audiencji generalnej, nawiązał do przygotowań do beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej. Podkreślił, że ta bohaterska rodzina ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów.
PAP / tk
Papież Franciszek zachęcił Polaków, by byli świadkami miłości wobec bliźnich, zwłaszcza ludności ukraińskiej. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie przypomniał wiernym o cierpieniu Ukraińców.
Papież Franciszek zachęcił Polaków, by byli świadkami miłości wobec bliźnich, zwłaszcza ludności ukraińskiej. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie przypomniał wiernym o cierpieniu Ukraińców.
KAI / tk
- Polecajmy św. Andrzejowi Boboli wszystkie trudne sprawy waszej ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie – z takim apelem papież Franciszek zwrócił się do Polaków uczestniczących w środowej audiencji ogólnej w Watykanie.
- Polecajmy św. Andrzejowi Boboli wszystkie trudne sprawy waszej ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie – z takim apelem papież Franciszek zwrócił się do Polaków uczestniczących w środowej audiencji ogólnej w Watykanie.
KAI / tk
Do szczególnej modlitwy za kobiety i dzieci doświadczone wojną, w tym na umęczonej Ukrainie zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W wydarzeniu tym uczestniczył także zwierzchnik Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Tawadros II.
Do szczególnej modlitwy za kobiety i dzieci doświadczone wojną, w tym na umęczonej Ukrainie zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W wydarzeniu tym uczestniczył także zwierzchnik Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Tawadros II.
KAI / tk
Do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i bliźnim zachęcił papież Polaków, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał do obchodzonego 29 kwietnia Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
Do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i bliźnim zachęcił papież Polaków, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał do obchodzonego 29 kwietnia Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
KAI / tk
Podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek przemówił do Polaków. - Dziś, gdy świat jest doświadczany coraz bardziej przez wojny i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy Miłosierdzia Ojca – mówił.
Podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek przemówił do Polaków. - Dziś, gdy świat jest doświadczany coraz bardziej przez wojny i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy Miłosierdzia Ojca – mówił.
KAI / tk
- Wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy – zaapelował papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Także kończąc pozdrowienia do pielgrzymów włoskich powiedział: "Trwajmy w modlitwie i bliskości z udręczoną Ukrainą”.
- Wspierajcie nadal waszych cierpiących braci i siostry z Ukrainy – zaapelował papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Także kończąc pozdrowienia do pielgrzymów włoskich powiedział: "Trwajmy w modlitwie i bliskości z udręczoną Ukrainą”.
KAI / tk
Do pamięci o tym, że każde ludzkie życie jest święte i nienaruszalne zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Do pamięci o tym, że każde ludzkie życie jest święte i nienaruszalne zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / tk
Do przemyślenia na nowo relacji między duchowieństwem a świeckimi oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację naszego kraju zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Do przemyślenia na nowo relacji między duchowieństwem a świeckimi oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację naszego kraju zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / tk
Do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z żywym Bogiem zachęcił Polaków Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież obejrzał także i wysłuchał krótkiego koncertu grupy folklorystycznej polskich Romów Don Vasyl & Roma Don Vasyl.
Do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z żywym Bogiem zachęcił Polaków Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież obejrzał także i wysłuchał krótkiego koncertu grupy folklorystycznej polskich Romów Don Vasyl & Roma Don Vasyl.
KAI / tk
- Szczęście znajdziemy otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga – powiedział papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek modlił się także „za naszą umiłowaną Ukrainę”.
- Szczęście znajdziemy otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga – powiedział papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek modlił się także „za naszą umiłowaną Ukrainę”.
KAI / tk
Do pasterskiej gorliwości kapłanów i troski o osoby oddalające się od Kościoła zachęcił papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Do pasterskiej gorliwości kapłanów i troski o osoby oddalające się od Kościoła zachęcił papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / tk
- Niech wiara Benedykta XVI pobudza was do duchowego wzrostu, opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecznym – powiedział papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
- Niech wiara Benedykta XVI pobudza was do duchowego wzrostu, opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecznym – powiedział papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
PAP / tk
Papież Franciszek złożył w środę Polakom życzenia świąteczne. Podczas audiencji generalnej w Watykanie mówił o hojności, z jaką przyjęli uchodźców z Ukrainy.
Papież Franciszek złożył w środę Polakom życzenia świąteczne. Podczas audiencji generalnej w Watykanie mówił o hojności, z jaką przyjęli uchodźców z Ukrainy.
KAI / tk
Do włączenia się w inicjatywę Caritas: „Rodzina Rodzinie”, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie, w tym wojny na Ukrainie zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Do włączenia się w inicjatywę Caritas: „Rodzina Rodzinie”, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie, w tym wojny na Ukrainie zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.