Papież: trzeba promować kulturę troski o klimat

Papież: trzeba promować kulturę troski o klimat
(fot. PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
KAI / ml

„Przyszedł czas na dokonanie zmiany kursu. Nie zabierajmy nowym pokoleniom nadziei na lepszą przyszłość” – powiedział Papież w wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników „Wirtualnego Szczytu Klimatycznego Wysokiego Szczebla”. Wydarzenie zorganizowały: Francja i Wielka Brytania, przy udziale Chile oraz Włoch.

Franciszek zwrócił uwagę, że aktualna pandemia i zmiany klimatyczne nie dotyczą jedynie środowiska, ale mają wymiar etyczny, społeczny, ekonomiczny oraz polityczny, szczególnie jeśli chodzi o wpływ na życie najbiedniejszych oraz najsłabszych. Dlatego ważne jest podjęcie odpowiedzialności za wspólne i solidarne zaangażowania w promocję kultury troski, która postawi w centrum ludzką godność oraz dobro wspólne.

Ojciec Święty przypomniał, że nie można niektórych działań przesuwać na później. Państwo Miasto Watykan angażuje się w ograniczenie do zera emisji gazów cieplarnianych przed 2050 rokiem, intensyfikując wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Od wielu lat podejmowane są działania służące rozsądnemu zużywaniu zasobów naturalnych, takich jak woda i energia, wydajności energetycznej, zrównoważonej zmienności, zalesiania oraz racjonalnego zarządzania odpadami.

„Stolica Apostolska angażuje się w promocję edukacji do ekologii integralnej. Rozwiązania polityczne i techniczne powinny zostać uzupełnione procesem edukacyjnym sprzyjającym modelom kulturowym rozwoju oraz równowagi skupionym na braterstwie i przymierzu pomiędzy człowiekiem a środowiskiem – podkreślił Franciszek.

Papież przypomniał, że zainicjował Globalny pakt edukacyjny, aby towarzyszyć szkołom oraz uniwersytetom katolickim, do których uczęszcza ponad 60 mln. uczniów i studentów na wszystkich kontynentach. "Wsparłem także projekt Ekonomia Franciszka, poprzez który młodzi ekonomiści, przedsiębiorcy, specjaliści od finansów i świata pracy, podejmą nowe drogi, które przezwyciężą ubóstwo energetyczne oraz postawią troskę o dobra wspólne w centrum polityk krajowych i międzynarodowych, i które będą sprzyjały zrównoważonej produkcji także w krajach o niskim dochodzie, dzieląc się odpowiednimi rozwiniętymi technologiami“ – powiedział papież.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Szymon Hołownia

Czy zwierzęta idą do nieba, a jeśli tak, to gdzie są, gdy my jesteśmy w czyśćcu? 

Nowa książka Szymona Hołowni jest o tym, że Bóg nie stworzył zwierząt przez przypadek i cały czas jest...

Skomentuj artykuł

Papież: trzeba promować kulturę troski o klimat
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.