Papież: W edukacji religia jest niezbędna. Pomaga budować lepszy świat

Papież: W edukacji religia jest niezbędna. Pomaga budować lepszy świat
Fot. PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
KAI / tk

- W edukacji religia jest niezbędna – pomaga budować lepszy świat – podkreślił Franciszek, przyjmując na audiencji w Watykanie prezydenta i radę powierniczą Uniwersytetu Notre Dame, katolickiej uczelni w stanie Indiana w USA, którym przypomniał o trzech językach: „głowy, serca i rąk” potrzebnych do realizacji jej misji.

W swoim krótkim pozdrowieniu, przypominając misję uniwersytetu polegającą na „głoszeniu Ewangelii poprzez formację każdej osoby we wszystkich jej wymiarach”, przywołał słowa bł. Bazylego Moreau, założyciela Zgromadzenia Świętego Krzyża: „Wychowanie chrześcijańskie jest sztuką prowadzenia młodych ludzi ku pełni życia”.

Papież zachęcił do promowania wśród studentów „zaangażowania w potrzeby społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji” i wezwał wychowawców, aby pomagali młodym ludziom „marzyć” i „kultywować otwartość na wszystko, co prawdziwe, dobre i piękne”. Uczelnia została założona w 1842 roku przez o. Edwarda Sorina, francuskiego kapłana ze Zgromadzenia Świętego Krzyża.

Papież podkreślił, że trzy języki: „głowy, serca i rąk” razem „tworzą horyzont, w ramach którego katolickie wspólnoty akademickie mogą dążyć do ukształtowania solidnych, dobrze zintegrowanych osobowości, których wizja życia jest ożywiana nauką Chrystusa”.

DEON.PL POLECA

Po pierwsze: „głowa”. Katolickie uniwersytety ze swej natury dążą do rozwoju wiedzy poprzez studia akademickie i badania. - Ale w zglobalizowanym świecie pociąga to za sobą potrzebę współpracy i podejścia interdyscyplinarnego, łączącego różne dziedziny studiów i badań – mówił Franciszek.

Zwrócił uwagę, że wysiłki edukacyjne podejmowane przez instytucje katolickie opierają się w rzeczywistości na silnym przekonaniu o wewnętrznej harmonii między wiarą i rozumem, z której wypływa znaczenie chrześcijańskiego przesłania dla wszystkich sfer życia, osobistego i społecznego.

Wynika z tego, że zarówno wychowawcy, jak i uczniowie są wezwani do coraz większego doceniania „bogactwa katolickiej tradycji intelektualnej w szczególności”. - Tradycji, która nie oznacza zamknięcia, ale raczej jest otwartością - mówił papież i dodał: „Dlatego musimy ją zachować i sprawić, by zawsze się rozwijała”.

Zdaniem papieża oprócz rozwijania umysłu, uniwersytet katolicki musi również „poszerzać serce”, ponieważ „jeśli myślimy, a nie czujemy, nie jesteśmy ludźmi”. - Cała wspólnota uniwersytecka jest zatem wezwana do towarzyszenia ludziom, zwłaszcza młodym, z mądrością i szacunkiem, na ścieżkach życia i pomagania im w kultywowaniu otwartości na wszystko, co jest prawdziwe, co jest dobre i co jest piękne – trzy rzeczy: dobre i piękne, i prawdziwe – powiedział Franciszek.

Wymaga to „nawiązania prawdziwych relacji między wychowawcami a uczniami, aby mogli razem iść i zrozumieć najgłębsze życiowe pytania, potrzeby i marzenia” – mówił Franciszek i pytał: „Czy pomagasz młodym ludziom marzyć?”. - Oznacza to również promowanie dialogu i kultury spotkania, aby wszyscy mogli nauczyć się rozpoznawać, doceniać i kochać każdego jako brata i siostrę, a przede wszystkim jako umiłowane dziecko Boże – przekonywał papież.

W związku z tym papież podkreślił, że „nie można lekceważyć zasadniczej roli religii w wychowaniu ludzkich serc”. - Dlatego cieszę się, że Uniwersytet Notre Dame charakteryzuje się atmosferą, która pozwala studentom, wykładowcom i pracownikom wzrastać duchowo i dawać świadectwo radości Ewangelii, jej przemieniającej mocy dla społeczeństwa i jej zdolności do dawania wszystkim siły do mądrego stawiania czoła wyzwaniom naszych czasów – powiedział papież.

Ostatnie kluczowe słowo to „ręce”. - Nie możemy pozostać zamknięci w murach lub granicach naszych instytucji, ale musimy dążyć do wyjścia na peryferie, aby spotkać i służyć Chrystusowi w naszym bliźnim – mówił Franciszek. Zachęcił do nieustannych wysiłków uniwersytetu, aby „promować wśród swoich studentów zaangażowanie w solidarność z potrzebami społeczności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji”. Wyraził nadzieję, że Uniwersytet, zgodnie z życzeniem założyciela, będzie nadal „potężnym ośrodkiem dobra”.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Dominique Wolton

„Niczego się nie boję…”
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu

Zwolennicy nazywają go prorokiem, zagorzali krytycy – heretykiem. Od momentu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia świat, rezygnując z mieszkania...

Skomentuj artykuł

Papież: W edukacji religia jest niezbędna. Pomaga budować lepszy świat
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.