Sympozjum "Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?"

Sympozjum "Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?"
kultura.benedyktyni.com
kultura.benedyktyni.com

6 listopada odbędzie się III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego OSB organizowane przez Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Tym razem poświęcone będzie tematowi końca świata.

Punkt wyjścia dyskusji stanowić będzie biblijna Księga Apokalipsy. Perspektywa ta zostanie rozszerzona także o całościowe ujęcie apokaliptyki biblijnej, z uwzględnieniem także tradycji żydowskiej - Księgi Daniela, Księgi Hioba i targumów.

Człowiek zmaga się z myślą o końcu świata i Wszechświata - i temu niepokojowi także trzeba będzie się przyjrzeć podczas sympozjum. Celem jest zaprezentowanie, jak człowiek próbował i próbuje oswoić temat Apokalipsy w literaturze i sztuce. Podsumowanie stanowić będzie prelekcja z pogranicza nauki i wiary dotycząca fizycznego ujęcia skończoności świata i możliwości jej pogodzenia z objawieniem biblijnym.

Referaty wygłoszą naukowcy z  polskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Swój udział potwierdzili: prof. Małgorzata Grzegorzewska (UW), prof. Krzysztof Meissner (UW), ks. prof. Mirosław Wróbel (KUL), ks. prof. Ryszard Knapiński (KUL), ks. prof. Marek Parchem UKSW).

DEON.PL POLECA


Sympozjum odbędzie się w poniedziałek 6 listopada br. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, sala Petrus Wielkiej Ruiny. Początek o 10:00. Wstęp wolny.

Poniżej program wydarzenia:

10:00 otwarcie sympozjum

Sesja I prowadzenie dr Marcin Majewski (UPJPII)

10:20-10:40 dr Barbara Strzałkowska (UKSW), Eschatologia Księgi Hioba na tle pozostałych ksiąg mądrościowych Starego Testamentu

10:40-11:00 ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL), Eschatologia w ujęciu Biblii Aramejskiej

11:00-11:20 ks. prof. dr hab. Marek Parchem (UKSW), Schemat wydarzeń czasów ostatecznych w hymnicznych proroctwach eschatologicznych Księgi Daniela (Dn 12,1-3) i Testamentu Mojżesza (TestMojż 10,1-10)

11:20-11:40 prof. dr hab. Krzysztof Meissner (UW), Czy koniec naszego Wszechświata może być początkiem nowego? O hipotezie Rogera Penrose'a

11:40-12:00 dyskusja

12:00-12:30 przerwa kawowa

Sesja II prowadzenie ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

13:30-13:50 s. dr Joanna Nowińska (UPJPII), Doświadczenie Głosu Boga w Apokalipsie św. Jana jako niwelujace granicę pomiędzy eonami

13:50-14:10 dr Danuta Piekarz (UPJPII), Dwóch świadków (Ap 11) jako znak dla prześladowanego Kościoła

14:10-14:30 br. Maciej Pawlik OSB (KUL), Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? Koncepcja Dnia Pańskiego w Księdze Malachiasza (Ml 2,17-3,5)

14:30-14:50 dyskusja

14:50-15:10 przerwa kawowa

Sesja III prowadzenie o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB (UPJPII)

15:10-15:30 ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL), Apokalipsa pomiędzy tradycją i nowoczesnością na przykładach realizacji Heinricha Gerharda Bückera w kościele seminaryjnym św. Michała w Würzburgu i Tomasza Łączyńskiego w kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku

15:30-15:50 o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki, Pocałować zwierciadło albo mały koniec świata według Mickiewicza

15:50-16:10 prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW), Apokalipsy Szekspira

16:10-16:30 dyskusja

16:30 zamknięcie sympozjum

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sympozjum "Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.