"Wszystkie inne przywileje to uzurpacja" — powiedział biskup — "Jeśli wystarczy nałożyć habit i jesteśmy w innym świecie, to jesteśmy w ogromnym błędzie" — dodał.
"Wszystkie inne przywileje to uzurpacja" — powiedział biskup — "Jeśli wystarczy nałożyć habit i jesteśmy w innym świecie, to jesteśmy w ogromnym błędzie" — dodał.
informacja prasowa / kw
W roku obchodów 50-lecia encykliki "Humanae vitae" 5 maja 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się sympozjum zatytułowane: "MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZICIELSTWO "Humanae vitae" - wzniosła teoria, czy realna pomoc?"
W roku obchodów 50-lecia encykliki "Humanae vitae" 5 maja 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się sympozjum zatytułowane: "MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZICIELSTWO "Humanae vitae" - wzniosła teoria, czy realna pomoc?"
KAI / kk
Dla nas temat młodzieży jest aktualny zawsze, niezależnie nawet od Synodu Biskupów. Pracujemy z młodzieżą i chcemy, żeby nasza praca do młodych ludzi trafiała, dlatego musimy coś więcej o nich wiedzieć - mówi w rozmowie z KAI m. Jolanta Olech, sekretarka generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
Dla nas temat młodzieży jest aktualny zawsze, niezależnie nawet od Synodu Biskupów. Pracujemy z młodzieżą i chcemy, żeby nasza praca do młodych ludzi trafiała, dlatego musimy coś więcej o nich wiedzieć - mówi w rozmowie z KAI m. Jolanta Olech, sekretarka generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
kultura.benedyktyni.com
6 listopada odbędzie się III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego OSB organizowane przez Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Tym razem poświęcone będzie tematowi końca świata.
6 listopada odbędzie się III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego OSB organizowane przez Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Tym razem poświęcone będzie tematowi końca świata.
PAP / pk
Wielokrotnie odwiedzał Pomorze Zachodnie jako prymas i metropolita tych ziem. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się naukowe sympozjum. "Józef Kardynał Glemp. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim."
Wielokrotnie odwiedzał Pomorze Zachodnie jako prymas i metropolita tych ziem. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się naukowe sympozjum. "Józef Kardynał Glemp. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim."
KAI / ptt
- Miłość w małżeństwie należy nieustannie oczyszczać z elementów faryzejskich, a wypełniać ją duchem Ewangelii, gdzie pierwszorzędną rolę odgrywa prawda, pokora, miłość gotowa do poświęcania się, do nieustannego stawania się darem dla Boga i dla współmałżonka, dla rodziców, dzieci i wnuków - mówił bp Ignacy Dec w homilii 14 marca, podczas Eucharystii rozpoczynającej sympozjum nt.: "Rodzina wspólnotą życia i miłości - wokół synodalnej dyskusji o rodzinie". Mszy św. w kaplicy seminarium duchownego przewodniczył bp Adam Bałabuch.
- Miłość w małżeństwie należy nieustannie oczyszczać z elementów faryzejskich, a wypełniać ją duchem Ewangelii, gdzie pierwszorzędną rolę odgrywa prawda, pokora, miłość gotowa do poświęcania się, do nieustannego stawania się darem dla Boga i dla współmałżonka, dla rodziców, dzieci i wnuków - mówił bp Ignacy Dec w homilii 14 marca, podczas Eucharystii rozpoczynającej sympozjum nt.: "Rodzina wspólnotą życia i miłości - wokół synodalnej dyskusji o rodzinie". Mszy św. w kaplicy seminarium duchownego przewodniczył bp Adam Bałabuch.
Biblioteka UPJPII w Krakowie
W związku ze zbliżającą się 1. rocznicą kanonizacji Papieża Polaka i ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" z Oddziału krakowskiego są organizatorem sympozjum "Po Jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów".
W związku ze zbliżającą się 1. rocznicą kanonizacji Papieża Polaka i ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" z Oddziału krakowskiego są organizatorem sympozjum "Po Jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów".
KAI / pk
W dniach 19-21 listopada br., na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbyło się sympozjum "Kościół, tajemnica i komunia" związane z 50.rocznicą uchwalenia przez Sobór Watykański II Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium".
W dniach 19-21 listopada br., na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbyło się sympozjum "Kościół, tajemnica i komunia" związane z 50.rocznicą uchwalenia przez Sobór Watykański II Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium".
KAI / kn
Zagrożenia płynące z ideologii gender, szkodliwość antykoncepcji hormonalnej czy problemy bioetyczne związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego to problemy, jakie poruszyli uczestnicy sympozjum "Dylematy dotyczące ludzkiej płodności", które odbyło się dziś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zagrożenia płynące z ideologii gender, szkodliwość antykoncepcji hormonalnej czy problemy bioetyczne związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego to problemy, jakie poruszyli uczestnicy sympozjum "Dylematy dotyczące ludzkiej płodności", które odbyło się dziś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Logo źródła: Jezuici Collegium Bobolanum
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - w siedzibie Collegium Bobolanum, 23 listopada br., organizuje sympozjum naukowe poświęcone osobie papieża Franciszka: jego duchowości, wizji Kościoła i temu wszystkiemu, co nowego wnosi on w życie Kościoła.
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - w siedzibie Collegium Bobolanum, 23 listopada br., organizuje sympozjum naukowe poświęcone osobie papieża Franciszka: jego duchowości, wizji Kościoła i temu wszystkiemu, co nowego wnosi on w życie Kościoła.
KAI / mh
Bóg posłał do Polaków ks. Piotra Skargę, aby głosił im Słowo Boże dla ocalenia ich narodu i ojczyzny - powiedział biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński w jarosławskiej kolegiacie pw. Bożego Ciała. Wygłosił tam w czwartek 22 listopada kazanie podczas Mszy świętej w czasie sympozjum poświęconego polskiemu jezuicie, którego 400. rocznica śmierci przypadła 27 września.
Bóg posłał do Polaków ks. Piotra Skargę, aby głosił im Słowo Boże dla ocalenia ich narodu i ojczyzny - powiedział biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński w jarosławskiej kolegiacie pw. Bożego Ciała. Wygłosił tam w czwartek 22 listopada kazanie podczas Mszy świętej w czasie sympozjum poświęconego polskiemu jezuicie, którego 400. rocznica śmierci przypadła 27 września.
o. Jan Maria Szewek OFMConv
Trzeci dzień Sympozjum przełożonych zakonów żeńskich i męskich oraz instytutów świeckich w Krakowie-Łagiewnikach był inny niż dotąd. Obok referatów były też świadectwa osób konsekrowanych, adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiewy, modlitwa uwielbienia, a nawet ... pląsy dla Jezusa Miłosiernego. W rytmie jezuickiego zespołu "Mocni w Duchu" z Łodzi.
Trzeci dzień Sympozjum przełożonych zakonów żeńskich i męskich oraz instytutów świeckich w Krakowie-Łagiewnikach był inny niż dotąd. Obok referatów były też świadectwa osób konsekrowanych, adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiewy, modlitwa uwielbienia, a nawet ... pląsy dla Jezusa Miłosiernego. W rytmie jezuickiego zespołu "Mocni w Duchu" z Łodzi.
KAI / wm
Nowe problemy moralne, takie jak in vitro, "prywatyzacja religii" i "mentalność singla" - to zdaniem kapłanów problemy, jakie dostrzegają spowiednicy. Zauważają też mniejsze kolejki do konfesjonałów, choć także dojrzalsze spowiedzi. Kryzys spowiedzi wynika też - zdaniem ks. Janusza Królikowskiego z UJPII w Krakowie - z braku spowiedników w konfesjonałach. Na jasnej Górze zakończyło się czterodniowe sympozjum kapłańskie poświęcone spowiedzi. Wzięło w nim udział ponad stu kapłanów.
Nowe problemy moralne, takie jak in vitro, "prywatyzacja religii" i "mentalność singla" - to zdaniem kapłanów problemy, jakie dostrzegają spowiednicy. Zauważają też mniejsze kolejki do konfesjonałów, choć także dojrzalsze spowiedzi. Kryzys spowiedzi wynika też - zdaniem ks. Janusza Królikowskiego z UJPII w Krakowie - z braku spowiedników w konfesjonałach. Na jasnej Górze zakończyło się czterodniowe sympozjum kapłańskie poświęcone spowiedzi. Wzięło w nim udział ponad stu kapłanów.
KAI / ad
Jak wygląda sprawa pouczenia i rozgrzeszenia penitenta, który ma za sobą doświadczenie in vitro? - na takie i inne pytania chcą odpowiedzieć sobie spowiednicy, którzy zebrali się na Jasnej Górze.
Jak wygląda sprawa pouczenia i rozgrzeszenia penitenta, który ma za sobą doświadczenie in vitro? - na takie i inne pytania chcą odpowiedzieć sobie spowiednicy, którzy zebrali się na Jasnej Górze.
KAI / wm
Z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jasnej Górze trwa ogólnopolskie sympozjum teologiczne poświęcone kultowi Najświętszego Serca Jezusa.
Z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jasnej Górze trwa ogólnopolskie sympozjum teologiczne poświęcone kultowi Najświętszego Serca Jezusa.
KAI / wm
O współczesnych kontrowersjach wokół celibatu oraz jego duchowych i psychologicznych aspektach rozmawiano 2 czerwca w Krakowie podczas ogólnopolskiego sympozjum pt. „Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa”. Konferencja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Podczas spotkania teologowie oraz historycy debatowali m.in. o argumentacji za celibatem w ujęciu bł. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI.
O współczesnych kontrowersjach wokół celibatu oraz jego duchowych i psychologicznych aspektach rozmawiano 2 czerwca w Krakowie podczas ogólnopolskiego sympozjum pt. „Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa”. Konferencja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Podczas spotkania teologowie oraz historycy debatowali m.in. o argumentacji za celibatem w ujęciu bł. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI.
jms
W tym roku mija 70. rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ale czy wystarczająco znamy męczennika z Auschwitz? „Powszechnie uważamy, że znamy Maksymiliana, kim był, czego dokonał. Jednak mało wiemy o jego dokonaniach, które zawarte są w jego publikacjach” – mówi dyr. Instytutu Teologii Duchowości KUL ks. prof. dr hab.
W tym roku mija 70. rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ale czy wystarczająco znamy męczennika z Auschwitz? „Powszechnie uważamy, że znamy Maksymiliana, kim był, czego dokonał. Jednak mało wiemy o jego dokonaniach, które zawarte są w jego publikacjach” – mówi dyr. Instytutu Teologii Duchowości KUL ks. prof. dr hab.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
W Indiach zakończyły się obchody 25. rocznicy pierwszej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w tym kraju. Trwały od 1 do 10 lutego. Uczestniczył w nich specjalny wysłannik Benedykta XVI – kard. Cormac Murphy O’Connor.
W Indiach zakończyły się obchody 25. rocznicy pierwszej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w tym kraju. Trwały od 1 do 10 lutego. Uczestniczył w nich specjalny wysłannik Benedykta XVI – kard. Cormac Murphy O’Connor.