Polscy luteranie opracowali uchwałę ws. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu

Polscy luteranie opracowali uchwałę ws. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu
(fot. Kevin Gent / Unsplash)
KAI / kk

Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w życie uchwała Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form przemocy i wykorzystywania seksualnego, które mogły lub mogą występować w Kościele.

Uchwała została podjęta 28 kwietnia 2019 r., podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbyła się w Warszawie.

W uchwale Synod zwrócił uwagę, że niedopuszczalne są sytuacja, w których sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności (przełożony-podwładny itp.) lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary. Przypomniał też, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.

Osoby umieszczone w tych zasobach nie powinny być zatrudniane. Zasada ta dotyczy wszystkich osób opiekujących się dziećmi w parafiach (także wolontariuszy), duchownych, nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół.

Synod przekazał w uchwale praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych. Po pierwsza należy zawiadomić bezpośrednio organ ścigania. Synod przypomniał, że każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościoła.

Można też złożyć zawiadomienie do Biskupa Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl.

DEON.PL POLECA

Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu. Zgłoszone sprawy będą ujęte w sprawozdaniu Konsystorza i Biskupa Kościoła.

W uchwale Synod wskazał na konieczność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. Elementem realizacji uchwały będzie też organizacja szkoleń i zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów osobom duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele.

W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego na Synod podkreślono, że problem nadużyć seksualnych występujących w Kościołach chrześcijańskich, kładzie cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa w świecie. Nie powinno się tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub bezbronnym.

Pełną treść uchwały można przeczytać na stronie www.luteranie.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polscy luteranie opracowali uchwałę ws. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.