Franciszek: należy potępić możliwość użycia i posiadanie broni jądrowej

Franciszek: należy potępić możliwość użycia i posiadanie broni jądrowej
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / kk

Broń masowego rażenia, zwłaszcza jądrowa, rodzi jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa i nie może stanowić podstawy pokojowego współistnienia między członkami rodziny ludzkiej - powiedział papież spotykając się z uczestnikami odbywającej się w Watykanie konferencji "Perspektywy świata wolnego od broni nuklearnej i integralnego rozbrojenia".

Franciszek: należy potępić możliwość użycia i posiadanie broni jądrowej [PEŁNY TEKST] >>

Ojciec Święty stwierdził, że należy potępić możliwość użycia i posiadanie broni jądrowej. Konferencję zorganizowała Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Udział w niej biorą przedstawiciele ONZ i NATO oraz kraje bezpośrednio zainteresowane kryzysem północnokoreańskim: Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Rosja.

Franciszek zauważył, że współczesny świat charakteryzuje się niestabilnym klimatem konfliktowości. Dodał, że wyścig zbrojeń sprawia, że na drugi plan usuwane są takie cele jak walka z ubóstwem, krzewienie pokoju, realizacja projektów edukacyjnych, ekologicznych i zdrowotnych oraz rozwój praw człowieka.

DEON.PL POLECA

Kościół jednoznacznie potępia produkcję broni atomowej >>

Papież przypomniał o katastrofalnych konsekwencjach użycia broni jądrowej. "Dlatego też, biorąc pod uwagę ryzyko przypadkowej detonacji takiej broni z powodu jakiegokolwiek błędu, trzeba zdecydowanie potępić groźbę jej wykorzystania, a także samo jej posiadanie, ponieważ istnienie broni jądrowej odpowiada logice strachu, która obejmuje nie tylko zaangażowane strony, ale cały rodzaj ludzki" - powiedział Ojciec Święty. Dodał, że broń masowego rażenia rodzi jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa i nie może stanowić podstawy pokojowego współistnienia między członkami rodziny ludzkiej, która musi przeciwnie inspirować się etyką solidarności.

Franciszek zauważył, że w wyścigu zbrojeń wykorzystywane są nowe technologie i nie krył swego niepokoju w kontekście takich zjawisk jak terroryzm czy konflikty asymetryczne.

Kościół w Japonii zdecydowanie przeciwko zmianom w konstytucji >>

Papież przypomniał także o wielu inicjatywach obywatelskich na rzecz pokoju, w tym aktywność laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Nawiązując do nauczania bł. Pawła VI Ojciec Święty podkreślił konieczność troski o integralny rozwój osoby, jako drogi do pokoju. Zaznaczył, że drogę tę wskazywał także św. Jan XXIII w swojej encyklice "Pacem in terris", apelując o współdziałanie wszystkich, "aby usunąć z serc strach i obawę przed wybuchem wojny".

"Kościół niestrudzenie oferuje światu tę mądrość i dzieła nią inspirowane, będąc świadomym, że integralny rozwój to droga dobra, do której podążania wezwana jest rodzina ludzka" - powiedział na zakończenie swego przemówienia Franciszek.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Franciszek: należy potępić możliwość użycia i posiadanie broni jądrowej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.