Papież: wiary nie uczy się z książek, to dar Boga

Papież: wiary nie uczy się z książek, to dar Boga
(fot. Grzegorz Gałązka - galazka.deon.pl)
4 lata temu
KAI / jm

Wiara zawsze zwycięża, przemienia bowiem w triumf nawet porażkę, nie jest jednak czymś "magicznym", ale jest osobistą relacją z Bogiem. Nie można się jej nauczyć z książek, gdyż jest darem, o który trzeba prosić Boga.

Przypomniał o tym Franciszek w kazaniu podczas Mszy św., której przewodniczył 14 stycznia rano w kaplicy Domu św. Marty w Watykanie.

W swych rozważaniach papież nawiązał najpierw do pierwszego czytania mszalnego z Pierwszej Księgi Samuela, mówiącego o przegranej ludu Bożego z Filistynami. "Była to klęska, ludzie stracili wszystko, nawet swą godność" - powiedział Ojciec Święty i zwrócił uwagę, że do owej porażki doprowadziło naród wybrany jego "powolne oddalanie się od Pana", jego "życie światowe, nawet z bóstwami, które miał".

Ludzie odwiedzali wprawdzie sanktuarium w Szilo, ale "tak, jakby to był zwyczaj kulturowy, gdyż zatracili synowską więź z Bogiem. Nie wielbili Boga!" - tłumaczył kaznodzieja. "I Pan zostawił ich samych!" - dodał.

Lud nawet wykorzystywał Arkę Bożą do wygrania bitwy, ale trochę tak, jakby była to jakaś "rzecz magiczna" - mówił dalej Franciszek. Tymczasem - zauważył - "w Arce było prawo, którego oni nie zachowywali i od którego odeszli". Nie było już "osobistej więzi z Panem", a oni zapomnieli o Bogu, który ich zbawił - przypomniał fragmenty biblijne papież. Zaznaczył, że w efekcie ponieśli klęskę: 30 tysięcy Izraelitów zginęło, Arka wpadła w ręce Filistynów, a dwaj synowie Helego, "ci kapłani, którzy zawinili, wykorzystując ludzi w sanktuarium, polegli". "Całkowita klęska" - podkreślił Ojciec Święty.

I dodał: "Tak kończy lud, który oddala się od Boga" - ma swoje sanktuarium, ale jego serce nie jest związane z Bogiem, nie umie Go wielbić". "Naród uwierzył w Boga, ale w Boga trochę za chmurami, dalekiego, który nie wchodzi w twoje serce i którego przykazaniom nie jesteś posłuszny. To jest porażka!" - zaznaczył kaznodzieja.

Tymczasem - jak zauważył - Ewangelia dzisiejsza mówi o zwycięstwie. Czytany podczas tej Mszy św. Fragment wspomina o uzdrowieniu trędowatego, który poprosił o to Jezusa na kolanach, a więc "właśnie w geście uwielbienia": "Jeśli chcesz, oczyść mnie".

Chory rzuca Pau wyzwanie: "Jestem przegrany w życiu, bo przecież trędowaty był uznawany za pokonanego, gdyż nie mógł żyć we wspólnocie, zawsze był «odrzucony», zepchnięty na bok, ale Ty możesz zmienić tę porażkę w zwycięstwo" - tłumaczył papież. Wyjaśnił, że to właśnie znaczą słowa: "Jeśli chcesz, oczyść mnie".

W tej sytuacji Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: "Chcę tego! Bądź oczyszczony!" - mówił dalej Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że w ten prosty sposób "walka ta zakończyła się w dwie minuty zwycięstwem, a inna, trwająca cały dzień, porażką". "Ten człowiek miał coś, co popychało go do podejścia do Jezusa i rzucenia Mu tego wyzwania. Miał wiarę!" - podkreślił Franciszek. "Nasza wiara wygrywa, zawsze!" - dodał z mocą. Powtórzył, że wiara jest zwycięstwem, ale tylko taka, jak tego człowieka, który powiedział: "Jeśli chcesz, możesz to uczynić".

Zwrócił następnie uwagę, że pokonani z pierwszego czytania mszalnego modlili się do Boga, nieśli Arkę Przymierza, ale nie mieli w sobie wiary, zapomnieli o niej. O tym, który wierzy i prosi o coś z wiarą, sam Jezus powiedział nam, że wiara góry przenosi. "Jesteśmy w stanie ruszyć górę z jednego miejsca na drugie, to wiara jest zdolna do tego. Sam Jezus powiedział nam: «O cokolwiek będziecie prosić Ojca w moim imieniu, da wam. Proście, a będzie wam dane, kołaczcie a otworzą wam». Ale z wiarą" - podkreślił mówca. "I to jest nasze zwycięstwo" - dodał.

Swe kazanie Franciszek zakończył modlitwą: "Prośmy Pana, aby nasza modlitwa była zawsze zakorzeniona w wierze, aby rodziła się z wiary w Niego. Łaska wiary jest darem wiary. Nie uczy się jej z książek, ale jest darem, który daje ci Pan, ale poproś Go o to: «Daj mi wiarę». «Wierzę, Panie» - powiedział ów człowiek, który prosił Jezusa o uzdrowienie swego syna: «Proszę, Panie, pomóż mojej małej wierze». Modlitwa z wiarą... I jest uzdrowiony. Prośmy Pana o łaskę modlitwy z wiarą, o pewność, że każda rzecz, o którą Go prosimy, zostanie nam dana, z tą pewnością, jaką daje nam wiara. I to jest nasze zwycięstwo: nasza wiara!".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież: wiary nie uczy się z książek, to dar Boga
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Papież: wiary nie uczy się z książek, to dar Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.