Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 czerwca 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 czerwca 2004
(fot. dhendrix73 / Foter / CC BY-ND)
Copyright © by L'Osservatore Romano (10/2004) and Polish Bishops Conference

1. Pojutrze, 29 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i w tych radosnych okolicznościach dane mi będzie ponownie gościć w Watykanie Jego Świątobliwość Bartłomieja I, Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola. Pragniemy razem upamiętnić historyczne spotkanie naszych czcigodnych poprzedników, papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I, którzy 40 lat temu w Jerozolimie wymienili pamiętny uścisk braterstwa i pokoju. Miało to miejsce w czasie pielgrzymki, jaką sługa Boży Paweł VI odbył w styczniu 1964 r., podczas Soboru Watykańskiego II.

2. Właśnie w listopadzie tego samego roku Ojcowie Soborowi zatwierdzili Dekret Unitatis redintegratio. Stwierdza się w nim uroczyście, że dążenie do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan jest jednym z głównych dążeń Soboru i że do tego winny zmierzać wysiłki instytucji i wspólnot kościelnych (por. n. 1 i n. 18).

W tym okresie, pomimo występujących nadal trudności, działalność ekumeniczna poczyniła znaczące postępy, a w Ludzie Bożym rozwinęła się wrażliwość ekumeniczna. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się częścią zwykłego programu liturgiczno-duszpasterskiego diecezji i parafii. Istnieją liczne stowarzyszenia i wspólnoty kościelne, które mają za cel wzajemne poznawanie się i umacnianie przyjaźni chrześcijan różnych wyznań, dzięki czemu coraz częściej jednoczą się oni w dziełach solidarności, sprawiedliwości i pokoju.

3. Teraz, gdy przygotowujemy się do przyjęcia Ekumenicznego Patriarchy, zachęcam wszystkich, by modlili się o pełną jedność chrześcijan, wzywając wstawiennictwa Maryi Dziewicy. Niech Święta Matka Boga, którą chrześcijanie Wschodu otaczają tak wielkim nabożeństwem, wyjedna w szczególności, aby wspomnienie braterskiego uścisku Pawła VI z Atenagorasem I przyczyniło się do odnowy zaangażowania na rzecz komunii między katolikami i prawosławnymi.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 27 czerwca 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.