Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 sierpnia 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 sierpnia 2004
(fot. GlasgowAmateur / Foter / CC BY-SA)
Copyright © by L'Osservatore Romano (11-12/2004) and Polish Bishops Conference

1. Dzisiaj, 29 sierpnia, chrześcijańska tradycja wspomina męczeństwo św. Jana Chrzciciela, «największego między narodzonymi z niewiast», zgodnie ze słowami samego Mesjasza (por. Łk 7, 28). Złożył on Bogu najwyższe świadectwo krwi, oddając swoje życie w ofierze za prawdę i sprawiedliwość; został bowiem ścięty z rozkazu Heroda, któremu ośmielił się powiedzieć, że nie wolno mu mieć żony swego brata (por. Mk 6, 17-29).

2. W Encyklice Veritatis splendor, nawiązując do męczeństwa Jana Chrzciciela (por. n. 91), napisałem, że męczeństwo to «wspaniały znak świętości Kościoła» (n. 93). Jest ono w istocie «najwyższym świadectwem o prawdzie moralnej» (tamże). Wprawdzie stosunkowo niewielu jest powołanych do złożenia najwyższej ofiary, istnieje wszakże «obowiązek świadectwa, które wszyscy chrześcijanie winni być gotowi składać każdego dnia, nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar» (tamże). Potrzeba niekiedy naprawdę heroicznego wysiłku, by nie poddać się, także w codziennym życiu, wobec trudności, nie iść na kompromis i żyć Ewangelią sine glossa.

3. Heroiczny przykład Jana Chrzciciela przywodzi na myśl męczenników wiary, którzy na przestrzeni wieków odważnie szli jego śladami. W szczególności myślę o licznych chrześcijanach, którzy w minionym wieku padli ofiarą

nienawiści do religii w różnych krajach Europy. Dziś także w niektórych częściach świata wierzący nadal poddawani są ciężkim próbom z powodu przynależności do Chrystusa i do Jego Kościoła. Niech ci nasi bracia i siostry doznają pełnej solidarności ze strony całej wspólnoty kościelnej! Zawierzamy ich Najświętszej Maryi Pannie Królowej Męczenników, do której teraz razem będziemy się modlić.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 29 sierpnia 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.