"Wiarę zawdzięczamy męstwu tych dwóch synów Bliskiego Wschodu"

"Wiarę zawdzięczamy męstwu tych dwóch synów Bliskiego Wschodu"
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
5 lat temu
KAI / kw

Do przyjęcia i docenienia orędzia i świadectwa świętych Piotra i Pawła wezwał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

"Niech nieskażona i mocna wiara Piotra, wielkie i powszechne serce Pawła pomogą nam być radosnymi chrześcijanami, wiernymi Ewangelii i otwartymi na spotkanie wszystkich" - zachęcił papież. W sposób szczególny pozdrowił arcybiskupów-metropolitów oraz delegację patriarchatu Konstantynopola przybyłych do Rzymu na dzisiejszą uroczystość Świętych Apostołów.

>>Przeczytaj pełny tekst katechezy papieża

Franciszek nazwał świętych Apostołów Piotra i Pawła, dwoma filarami i wielkimi światłami, które jaśnieją nie tylko na niebie Rzymu, ale także w sercach wierzących Wschodu i Zachodu.

Papież powiedział, że Piotr i Paweł zostali posłani z Ziemi Świętej do Rzymu, by głosić Ewangelię. Przypomniał, że byli to dwaj ludzie bardzo różniący się jeden od drugiego: Piotr był "skromnym rybakiem", a Paweł "nauczycielem i doktorem. "Jeśli tu w Rzymie znamy Jezusa, i jeśli wiara chrześcijańska jest żywą i ważną częścią duchowego dziedzictwa i kultury tego obszaru, to zawdzięczamy to apostolskiemu męstwu tych dwóch synów Bliskiego Wschodu" - powiedział Franciszek i zaznaczył, że w Rzymie stali się zwiastunami i świadkami Ewangelii wśród ludzi, i przypieczętowali męczeństwem swoją misję wiary i miłości.

Papież podkreślił, że i dziś Piotr oraz Paweł symbolicznie przemierzają ulice Wiecznego Miasta, pukając do drzwi naszych domów, ale przede wszystkim do naszych serc pragnąc raz jeszcze zanieść Jezusa, Jego miłość miłosierną, Jego pocieszenie, Jego pokój.

"Przyjmijmy ich orędzie! Doceńmy ich świadectwo! Niech nieskażona i mocna wiara Piotra, wielkie i powszechne serce Pawła pomogą nam być radosnymi chrześcijanami, wiernymi Ewangelii i otwartymi na spotkanie wszystkich" - zachęcił Franciszek.

Ojciec Święty pozdrowił i złożył życzenie arcybiskupom metropolitom, którym podczas porannej Mszy św. w Bazylice Świętego Piotra, pobłogosławił paliusze. "Zachęcam ich do kontynuowania z radością swojej misji w służbie Ewangelii, w jedności z całym Kościołem, a zwłaszcza ze Stolicą Piotrową, jak to wyraża właśnie znak paliusza" - powiedział papież.

Z radością i miłością Franciszek pozdrowił także członków delegacji przybyłej do Rzymu w imieniu Patriarchy Ekumenicznego, umiłowanego brata Bartłomieja. "Także ta obecność jest znakiem braterskich więzi między naszymi Kościołami. Módlmy się, aby coraz bardziej umacniały się więzy komunii i wspólnego świadectwa" - powiedział.

Na zakończenie Franciszek zawierzył Pannie Maryi, Salus Populi Romani cały świat, a zwłaszcza miasto Rzym, aby "mógł zawsze znajdować w jakże w nim bogatych wartościach duchowych i moralnych, fundament życia społecznego i swej misji we Włoszech, w Europie i na całym świecie".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Wiarę zawdzięczamy męstwu tych dwóch synów Bliskiego Wschodu"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.