Siedmiu nowych seminarzystów w Łodzi. Tylko jeden jest świeżo po maturze

Siedmiu nowych seminarzystów w Łodzi. Tylko jeden jest świeżo po maturze
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. Fot. Archidiecezja łódzka / Paweł Kłys
KAI / mł

- Tylko jeden z tegorocznych kandydatów do WSD jest tegorocznym maturzystą. Postali kandydaci przed wstąpieniem do seminarium studiowali lub pracowali - mówi ks. Sławomir Sosnowski, rektor łódzkiego seminarium. Trzech z siedmiu kandydatów pochodzi spoza archidiecezji łódzkiej. 

Zakończyła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W roku akademickim 2023/2024 formację przygotowującą do kapłaństwa podejmie - podobnie jak w roku ubiegłym - 7 młodych mężczyzn pochodzących nie tylko z terenu archidiecezji łódzkiej.

Podczas zjazdów rekrutacyjnych kandydaci do seminarium zdali egzamin z podstaw wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej, odbyli rozmowę z księdzem rektorem oraz mieli możliwość rozmowy z moderatorem roku propedeutycznego.

Formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi trwa siedem lat, ponieważ zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej abp Grzegorz Ryś podjął pięć lat temu decyzję, że od roku akademickiego 2018/2019 zostanie wprowadzony tzw. rok propedeutyczny.

DEON.PL POLECA

Klerycy pochodzą z czterech różnych diecezji

- Ten czas odbywa się w oddzielnym miejscu, w Łasku - Kolumnie. Tam nasi nowoprzyjęci klerycy rozpoczną swoją formację od wyciszenia na płaszczyźnie duchowej, by później rozpocząć okres formacji intelektualnej i formacji duchowej. – tłumaczy ks. Jacek Kacprzak, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Nowi klerycy pochodzą z czterech różnych diecezji. Czterech jest z archidiecezji łódzkiej, po jednym z archidiecezji poznańskiej, przemyskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.  

W nowym roku akademickim 2022/2023 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi swoje studia podejmie 40 alumnów, w tym trzech diakonów. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1921 roku dekretem pierwszego ordynariusza ówczesnej diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem, tej jednej z najstarszych uczelni Łodzi, został ks. Jan Krajewski.

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Janusz Umerle

Święty Paweł pisał, że uczeń Chrystusa jest glinianym naczyniem (por. 2 Kor 4,7), którego wyjątkowość kryje się w tym, co ono w sobie zawiera. W przypadku sakramentu święceń skarbem, który jest zdeponowany w sercu każdego...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Siedmiu nowych seminarzystów w Łodzi. Tylko jeden jest świeżo po maturze
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.