"Sobór nosi ślady pióra Benedykta XVI"

Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr

Sobór Watykański II nosi ślady pióra Benedykta XVI - w ten sposób abp Gerhard Müller skomentował siódmy tom "Dzieł wszystkich" Josepha Ratzingera. Książka zawiera publikacje przyszłego Papieża z czasów, gdy włączył się on w popularyzację wyników Soboru Watykańskiego II.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wziął udział w prezentacji wydanych w Watykanie "Dzieł...". Podkreślił znaczący, krytyczny wpływ prof. Ratzingera jako soborowego eksperta na tzw. schemat De fontibus Revelationis, który był podstawą wypracowanej później Konstytucji o Objawieniu Bożym Dei Verbum. Echo ówczesnych dyskusji noszą skierowane do Kurii Rzymskiej słowa Benedykta XVI z 2005 r. na temat odczytywania Soboru Watykańskiego II w kluczu "ciągłości" albo "zerwania" w stosunku do Tradycji.

Abp Müller szeroko omówił ówczesną ratzingerowską teologię, w tym wpływ myśli Augustyna i Bonawentury na ujęcie w niej Kościoła i Objawienia. Zaznaczył, że publikacje te wpisują się jednoznacznie w hermeneutykę "ciągłości" - jedyną ortodoksyjną interpretację soborowego nauczania. Po drugiej stronie - stwierdził prefekt Kongregacji Nauki Wiary - lokuje się "heretycka" interpretacja "zerwania". I jak zaznaczył, taką hermeneutykę podzielają, choć z różnych pozycji, zarówno współcześni moderniści, jak i tradycjonaliści.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Sobór nosi ślady pióra Benedykta XVI"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.