Spowiedź jest drogą nowej ewangelizacji

Spowiedź jest drogą nowej ewangelizacji
(fot. Grzegorz Gałązka)
KAI / Radio Watykańskie / psd

 Na znaczenie Sakramentu Pojednania dla nowej ewangelizacji wskazał dziś Ojciec Święty przyjmując uczestników dorocznego kursu poświęconego spowiedzi, zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską.

Benedykt XVI podkreślił ścisłe powiązanie sakramentów z przepowiadaniem Słowa Bożego i zaznaczył, iż w tym kontekście "sprawowanie Sakramentu Pojednania jest samo przepowiadaniem i stąd drogą, którą należy podejmować w dziele nowej ewangelizacji". "Nowa ewangelizacja czerpie bowiem ze świętości dzieci Kościoła, codziennej drogi nawrócenia osobistego i wspólnotowego, aby coraz bardziej upodobnić się do Chrystusa. O ścisłym powiązaniu świętości i Sakramentu Pojednania świadczą wszyscy święci Kościoła. Rzeczywista przemiana serc, która jest otwarciem się na przekształcające i odnawiające działanie Boga, jest "motorem" wszelkich reform i przekłada się na autentyczną siłę ewangelizującą. W spowiedzi skruszony grzesznik, przez darmowe działanie Bożego Miłosierdzia, zostaje usprawiedliwiony, zyskuje przebaczenie i uświęcenie, porzuca starego człowieka, aby przyoblec się w człowieka nowego. Tylko ten, kto pozwolił, by dogłębnie odnowiła go Boża łaska może w sobie nieść, a więc przepowiadać nowość Ewangelii" - stwierdził papież. Zaznaczył, iż nowa ewangelizacja powinna pozwolić człowiekowi współczesnemu na poznanie oblicza Chrystusa jako "mysterium pietatis - jako Tego, w którym Bóg ukazuje nam swoje miłosierne serce i w pełni jedna nas ze sobą. Trzeba dołożyć starań, aby wierni odkrywali to oblicze Chrystusa także przez Sakrament Pokuty".

Ojciec Święty zaznaczył, że w czasach zagrożenia relatywizmem, kiedy człowiek szczególnie potrzebuje edukacji, chrześcijanie są wezwani do energicznego przepowiadania możliwości spotkania współczesnego człowieka z Jezusem Chrystusem. W tej perspektywie Sakrament Pojednania pomaga szczególnie w "otwarciu serca", pozwalającym na wzniesienie spojrzenia ku Bogu, aby wszedł w nasze życie. "Pewność, że jest On blisko i w swoim miłosierdziu oczekuje na człowieka, także tego, który obciążony jest grzechem, aby uzdrowić jego słabości łaską Sakramentu Pojednania, jest zawsze światłem nadziei dla świata" - powiedział papież.

 

DEON.PL POLECA

Zwracając się do kapłanów oraz diakonów przygotowujących się do kapłaństwa Benedykt XVI zaapelował do nich, aby uczestniczyli w każdym "nowym początku" każdego z penitentów. Przypomniał, że jakakolwiek "nowość" nie polega na usunięciu przeszłości, lecz na przyjęciu Chrystusa, otwarciu się na Jego obecność nieustannie nową i zawsze zdolną do przekształcenia, oświecenia stref cienia i nieustannego otwierania nowych horyzontów. "Tak więc nowa ewangelizacja wychodzi także od konfesjonału! Wychodzi z tego tajemniczego spotkania między niewyczerpalną potrzebą człowieka, będącą w nim znakiem tajemnicy stwórczej a Bożym Miłosierdziem, jedyną właściwą odpowiedzią na ludzką potrzebę nieskończoności. Jeśli tym będzie sprawowanie Sakramentu Pojednania, jeśli wierni będą w nim doświadczać rzeczywiście tego miłosierdzia, jakie Jezus z Nazaretu, Pan i Chrystus nam dał, to staną się oni sami wiarygodnymi świadkami tej świętości, która jest celem nowej ewangelizacji" - podkreślił Ojciec Święty.

Benedykt XVI zaznaczył, że prawda ta dotyczy w sposób szczególny kapłanów i życzył im, aby nowość Chrystusa zawsze była centrum i uzasadnieniem ich życia kapłańskiego, "aby ten, kto was spotyka, mógł poprzez waszą posługę głosić jak Andrzej i Jan «znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). W ten sposób każda spowiedź, z której każdy chrześcijanin wyjdzie odnowiony stanowić będzie krok do przodu nowej ewangelizacji" - stwierdził papież.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Spowiedź jest drogą nowej ewangelizacji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.