Synod: 40 tez - jezuita zaprezentował wyniki prac

Synod: 40 tez - jezuita zaprezentował wyniki prac
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
4 lata temu
KAI / kw

Na 40 postulatów zawartych w relacjach małych grup (circuli minores) po dyskusji II części Instrumentum laboris zwrócił uwagę redaktor naczelny jezuickiego dwutygodnika "Civiltà Cattolica", ks. Antonio Spadaro SJ.

Zaznaczył, że nie stanowią one wyczerpującego podsumowania ani nie zastępują integralnej lektury tekstów.

Niemniej jednak stanowią prezentację ważnych kwestii podejmowanych w więcej niż jednej grupie. Można je traktować jako wskazówki do odczytania lub jako podsumowanie dyskusji w małych grupach.

1. Zmiany, aby poprawić wyrazistość, używając terminologii bardziej pozytywnej i zrozumiałej. Na przykład: czasami nierozerwalność jest niestety przedstawiana jako jarzmo, trudno zrozumiałe są terminy natura, czy naturalne. Należy również szerzej czerpać z inspiracji biblijnej, zwłaszcza z ksiąg poetyckich i mądrościowych.

2. "Nie istnieje jeden jedyny sposób bycia rodziną". Istnieją również rodziny uczniów, życie zakonne...

3. Znaczenie misji duszpasterstwa w przekazywaniu nauki Kościoła.

4. Wspólnota chrześcijańska powinna być "rodziną rodzin" i kształtować swoje duszpasterstwo w stylu rodzinnym.

5. Trzeba uwzględniać rodzinę na wszystkich jej etapach, także w czasie, gdy dzieci wychodzą z domu, a rodzice są w podeszłym wieku.

6. Trzeba zharmonizować uwagi o sakramentalnym charakterze małżeństwa i skierowanie orędzia ewangelicznego do wszystkich, nawet do niewierzących: Pan złożył w sercu każdego człowieka pragnienie rodziny.

7. Analogia mąż-żona / Kościół - Chrystus jest niedoskonała, ale trzeba pojąć jej duchowy sens.

8. Katechezy Papieża Franciszka pomagają w harmonizowaniu sakramentalności i kreatywności.

9. Kościół musi zawsze być nauczycielką, ale również matką, która niesie przesłanie nadziei.

10. Należy przypominać o bezpośrednim i istotnym powiązaniu Synodu o rodzinie z Jubileuszem Miłosierdzia.

11. Pewność przebaczenia pozwala na szczerość spowiedzi. Postrzeganie grzechu rodzi się w obliczu bezinteresownej miłości Boga. Miłosierdzie Boga jest bezwarunkowe.

12. Znaczenie duchowego przewodnictwa towarzyszącego małżonkom.

13. Niektórym trochę niejasne wydaje się wyrażenie "Ewangelia rodziny". Należy wyjaśnić, co ono znaczy.

14. Znaczenie modlitwy, pobożności i religijności ludowej w duchowości rodziny.

15. Nie można zapominać o przemocy w rodzinie, występującej głównie wobec kobiet.

16. Trzeba zrozumieć, co oznacza "powołanie" do życia rodzinnego w relacji do powołania do życia konsekrowanego.

17. Dokument końcowy mimo wszystko będzie miał swoje ograniczenia. Potrzebna będzie adhortacja apostolska Ojca Świętego.

18. W Instrumentum laboris są wyrażenia, w których wydaje się, że mamy do czynienia z absolutyzacją małżeństwa i rodziny, podczas gdy Jezus odnosi je do Królestwa Bożego.

19. Jezus zawsze otwiera drzwi, a nie rzuca kamieniami.

20. Wierność i nierozerwalność są tajemnicą, która obejmuje także ludzką kruchość.

21. Nasza teologia małżeństwa zwraca uwagę najczęściej na kwestie moralne.

22. Zgodnie z tezą o "ziarnach Słowa" jest oczywiste, że istnieje wiele pozytywnych wartości w innych typach rodziny.

23. Zamknęliśmy małżeństwo w zbyt wielu formalnościach, które ludzie młodzi odrzucają utożsamiając je z obłudą.

24. Jezus większość swego życia spędził w normalnym życiu rodzinnym.

25. Nie mówmy zbyt natarczywie o nierozerwalności, aby nie stwarzać wrażenia, że jest to nasz jedyny problem. Unikajmy mówienia o tym tylko w kategoriach obowiązku, ale także wskazujmy na nią jako na dar.

26. Nauka Kościoła jest znana, ale trzeba także uwzględnić wymagania rzeczywistości i nowe akcenty refleksji teologicznej, aby Synod dał naprawdę znaczący wkład.

27. Zachęcanie małżeństw, aby żyły małżeństwem prawdziwie chrześcijańskim.

28. Potrzebny jest język bardziej symboliczny, empiryczny, zrozumiały, jasny, zapraszający, otwarty, pełny radości i nadziei, optymistyczny.

29. Mówiąc o rodzinie trzeba również mówić o poświęceniu, jakie oznacza życie rodzinne.

30. Trzeba lepiej zrozumieć motywacje tych, którzy wolą się nie pobierać. Musimy ich lepiej zrozumieć.

31. Miłosierdzie i prawda nigdy nie są sprzeczne. Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem, poprzez które Bóg czyni nas sprawiedliwymi. Nie należy stawiać ludzkich granic Bożemu miłosierdziu.

32. Myślimy w sposób zbyt statyczny, a nie historyczny. Doktryna rozwijała się w dziejach. Proces ten ma również miejsce w życiu ludzi.

33. Historyczny rozwój doktryny uświadamia nam, że także duszpasterstwo powinno być procesem stopniowym. Jasność doktryny i stopniowość w duszpasterstwie nie są wobec siebie sprzeczne, ale wyrażają konkretność towarzyszenia.

34. Znaczenie sumienia i odpowiedzialności. Istnieje prawo, które Bóg wpisuje w ludzkim sercu, gdzie człowiek może usłyszeć Jego głos. Trzeba ten głos respektować.

35. Magisterium Kościoła powinno odzwierciedlać Boską pedagogikę, która dzisiaj nadal trwa.

36. Synod powinien wspierać szkoły katolickie, aby pogłębić edukację religijną, która rozpoczyna się w rodzinie.

37. Nie pozwólmy opanować się przez fałszywe opozycje, które pogłębiają zamęt.

38. Jezus nierozerwalnie zjednoczył Trójcę Świętą i rodzinę, poprzez swoje wcielenie w rodzinie z Nazaretu.

39. Niech Synod zainauguruje czas żmudnych poszukiwań teologów i duszpasterzy, które mogłoby wytyczyć duszpasterstwo rodzinne w horyzoncie komunii. Nie jest konieczne uniwersalne uporządkowanie dyscyplinarne.

40. Jak doprowadzić ludzi, a zwłaszcza młodych, by zrozumieli sens chrześcijańskiego małżeństwa, także dzięki temu, że rodzina stanie się podmiotem a nie tylko przedmiotem duszpasterstwa (krąg Gallicus B).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Synod: 40 tez - jezuita zaprezentował wyniki prac
Komentarze (27)
14 października 2015, 21:25
Ogrodnik Adam i Ewa na to zostali stworzeni, Żeby kłaniać się księciu i władcy tej ziemi. Inna, słoneczna ziemia ponad czasem trwała. Im obojgu na wieczną szczęśliwość oddana. Siwobrody ogrodnik drzew na niej doglądał Chociaż świat nie stał w blasku, tak jak tego żądał. Na dni i wieki patrzył niby przez lunetę Na całe swoje dzieło tak dobrze zaczęte. Ktore z winy poznania obrócić się miało W nienasycenie duszy i ranliwe ciało. Ostrzegł ich, ale wiedział, że to nie pomoże, Bo byli już gotowi i tak jakby w drodze. Niewidoczny w listowie, dumał, zasmucony Widział ognie i mosty, okręty i domy. Samolot w nocnym niebie migający iskrą Łoża z baldachimami i pobojowisko. O biedne moje dzieci, więc tak wam się spieszy Do piachu, w którym czaszka żółte zęby szczerzy? Do zamykania bioder w majtki, krynoliny Do odkrywania ciągów skutków i przyczyny Oto zbliża się wróg mój i zaraz wam powie: Spróbujcie, a staniecie się jako bogowie. Lokaje samolubnej miłości i zbrodni, I zaiste bogowie, tylko że ułomni. Nieszczęsne moje dzieci, jaka długa droga, Nim zrujnowany ogród zakwitnie od nowa, I lipową aleją wrócicie przed ganek, Gdzie na rabatkach pachną szałwia i tumianek. I czy było konieczne nurzać się w otchłani, Systemata układać, zamiast mieszkać w baśni, Nad którą nieustanna jest moja opieka? Bo prawdę mówi Pismo, że mam twarz człowieka.   Jasności promieniste Jasności promieniste Niebiańskie rosy czyste, Pomagajcie każdemu Ziemi doznającemu. Za niedosiężną zasłoną Sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy dopóki żywi. Szczęśliwi i nieszczęśliwi. To wiemy, że bieg się kończy I rozłączone się złączy W jedno, tak jak być miało: Dusza i biedne ciało. Czesław Miłosz
DP
Danuta Pawłowska
14 października 2015, 20:24
I po co to wszystko gmatwać! Kościół powinien stać na straży wartości chrześcijańskiej. Pan Bóg dał ludziom 10 przykazań i trzeba o tym pamiętać!  [url]http://gloria.tv/media/JtdNhGQrqfh[/url] „Od tych dziesięciu prostych słów – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Koszalinie 1 czerwca 1991 r. – zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Proszę was, rodacy, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo! Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli pękło”. Teraz nasiliła się walka o nasze dusze. Grzech będzie zawsze grzechem i tylko diabłowi bardzo zależy żeby go wybielić i podać w ładnym opakowaniu ! „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”. (1P 5,8)
14 października 2015, 20:34
Proszę pani, warto zrobić każdego dnia rachunek sumienia, swojego, nie cudzego.
TP
Tomasz Pierzchała
14 października 2015, 20:23
Czy to jest jeszcze Kościół nauczający czy już tylko Kościół dialogujący?
14 października 2015, 20:38
To jest Kościół, któremu zależy na ilości wiernych.
14 października 2015, 20:41
Pani nie jest zadowolona co zresztą jest zrozumiałe, pani kosmiczne wywody biorą w tej sytuacji w łeb, nie inaczej. Ale jest nadzieja, ze przynajmniej dowie się pani nareszcie co znaczy słowo MIŁOŚĆ i nauczy się je pani pisać poprawnie.
14 października 2015, 20:58
Panie Euzebiuszu, co też Panu przyszło do głowy? Czy nie napisałam właściwie, że Kościół chciałby mieć jak najwięcej wiernych? Czy Pan sam nie chciałby, by kościoły znów pękały w szwach?  Co do moich  "wywodów"... one są praktycznym zastosowaniem tego, co głosił Chrystus. Bóg jest Miłością, więc jakże mogłaby mi być Ona obca? :)
14 października 2015, 22:03
Proszę zatem napisać w nicku poprawnie słowo Miłość.
14 października 2015, 23:35
I co to zmieni dla Pana?
14 października 2015, 23:45
Za pomocą słów komunikuje się pani ze światem, a więc ma znaczenie jak pani pisze dane słowo, zwłaszcza że jest to słowo, do którego przywiązuje pani dużą wagę. Proszę zatem napisać słowo Miłość tak, jak ono powinno zostać poprawnie napisane.
14 października 2015, 23:55
Nie napisał Pan co to zmieni w Pana przypadku.
14 października 2015, 23:58
Co znaczy słowo milosc, proszę wytłumaczyć bo nie wiem.
15 października 2015, 00:03
Znaczy co znaczy tyle, że jako nick jest napisane bez znaków diakrytycznych. Proszę się nie doszukiwać na siłę, bo po co.
15 października 2015, 00:10
Jak czegoś nie rozumiem - pytam. Czy pani czasem jak o coś kogoś pyta to pyta bo nie wie czy pyta bo doszukuje się na siłę?
15 października 2015, 00:21
Owszem, też pytam jak czegoś nie rozumiem i też najlepiej u źródła. Dlatego Panu wytłumaczyłam, że to nick bez znaków. Niczym nie umniejsza to znaczeniu, które niesie, dlatego nie widzę powodu, dla którego miałabym go zmieniać. Szczególnie, że to nie okoliczności zewnętrzne wpływają na nasze samopoczucie, a to ono właśnie je kształtuje. Dlatego życzę Panu dobrego samopoczucia ot tak, po prostu. I takiej też w związku z tym nocy. Dobrej nocy. :)
15 października 2015, 00:33
Nadal nie wiem co to słowo znaczy i gdzie mają być te znaki: milósc, milośc, miłośc, miłosć, jeżeli da się wstawić znaki po co kaleczyć słowo, no ale widocznie się nie da pani nick pani sprawa,  w takim razie ok. Szczególnie, że to nie okoliczności zewnętrzne wpływają na nasze samopoczucie, a to ono właśnie je kształtuje. Mam nadzieję, że pani powyższe słowa i pani mam nadzieję dobre samopoczucie pozwoli pani inaczej spojrzeć na otaczającą panią rzeczywistość zwłaszcza rzeczywistość Kościoła, którą pani tak często opisuje, pozdrawiam.
TP
Tomasz Pierzchała
15 października 2015, 00:35
A czy ciebie ktoś pytał o zdanie?Ty jesteś poza Kościołem więc się nie wypowiadaj. 
14 października 2015, 20:09
Z treści tych punktów wyłania się prawdziwa troska o drugiego człowieka, to wszystko brzmi naprawdę budująco i nastraja optymistycznie.
14 października 2015, 19:50
I jeszcze punkt 26, który obrazuje jedynie samozadowolenie co niektróych. Nauka Koscioła nie jest znana, stad tak wiele problemów jest w malżenstwie i rodzinie.
14 października 2015, 20:01
Nie nauka Kościoła, tylko nauczanie kościoła. Sformułowanie "nauka kościoła" to oksymoron.
14 października 2015, 20:05
Bazyli - najlepiej zrobisz, jak wyślesz maila do ks. Antonio Spadaro SJ i jemu to wytłumaczysz, dlaczego wg Ciebie, wybitengo specjalisty od Koscioła, źle napisał.
14 października 2015, 19:30
0. - Jaki jest zamysl Boga na małżeństwo. 0.1 - Co oznacza pojęcie "być jednym ciałem" 0.2 - Kto udziela Sakramentu Małżeństwa. 2. Co ma rodzina zakonna do rodziny? 6. Proponuję wytłumaczyc niewierzącym punkty 0 i 0.1 7. Św Paweł napisal nieprawdę? Tylko tutaj, czy w innych miejscach też? .... 23 - myśłe iz wolne związki maja więcej formalizmów w zyciu niż małżeństwa katolickie A na koniec, a właściwie na początek - co to jest rodzina katolicka. Mam nadziję, iż chociaz tego na Synodzie sie nie dysktuje(?)
jazmig jazmig
jazmig jazmig
14 października 2015, 18:53
ad1. kto wprowadza do nierozerwalności małżeństwa pojęcie jarzmo i podobne? ad 2. nie mieszajmy zakonów do normalnych rodzin, a nie znam rodzin uczniów. Ten synod nie zajmuje się zakonami. ad 5. to oczywiste. ad 11. Miłosierdzie Boga nie jest bezwarunkowe, bo naprawdę istnieje kara za grzechy. Bóg chce obdarzać wszystkich swoim miłosierdziem, ale obdarowany musi chcieć je przyjąć, a bywa z tym różnie. ad 18. ten synod jest poświęcony rodzinie, więc nie ma tu absolutyzacji rodziny. ad 20. bzdura. Widocznie autor ma problemy z wiernością swoim ślubom. ad 21. co to jest teologia małżeństwa? ad 22. jakie są inne typy rodzin? ad 23. bzdura. ad 25. mówmy natarczywie o nierozerwalności, bo jest to poważny współczesny problem. ad 26. niezrozumiały bełkot, co się za nim kryje? ad 28. j.w. ad 30. czy chodzi o singli, czy też o pary żyjące w konkubinacie, chociaż nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa? Jeżeli to drugie, to oprócz zrozumienia nie należy ukrywać, iż jest to grzech śmiertelny ad 31. ple ple. ad 32. j.w. ad 33. bzdura. Doktryna jest dana od Boga, powtórzona i wyjaśniona przez Chrystusa i apostołów. ad 34. kolejna bzdura. Bóg daje ludziom prawdę, ale w ich sercach często zwycięża nie prawda Boża, lecz kłamstwo szatana. ad 35. ple ple ple ad 38. j.w. ad 39. bzdura i kłamstwo, bo jest potrzebne uporządkowanie dyscyplinarne, i to bardo potrzebne. ad 40. rodzina to jeden z podmiotów i przedmiotów duszapasterstwa
14 października 2015, 19:13
Teraz mogę spać spokojnie. Jaka to niepowetowana strata dla Kościoła, że nie ma Cię na synodzie.
jazmig jazmig
jazmig jazmig
14 października 2015, 20:17
Nie mogę się rozerwać, będąc na synodzie, nie mógłbym komentować na Deonie.
14 października 2015, 20:34
:)
jazmig jazmig
jazmig jazmig
14 października 2015, 21:47
;)

Skomentuj artykuł

Synod: 40 tez - jezuita zaprezentował wyniki prac
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.