To jest sedno! Źródłem dialogu jest Bóg

KAI / drr

Abp Henryk Muszyński był gościem 26 września XXX Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których wygłosił wykład pt. Chrześcijański wymiar dialogu w społeczeństwie pluralistycznym". Po wieczornej Mszy św. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji zielonogórsko- gorzowskiej bp. Stefana Regmunta, prymas senior, mówił o znaczeniu i potrzebie dialogu w rodzinie i społeczeństwie.

"Dialog jednoczy rodziny i pokolenia" - to hasło tegorocznych spotkań z kulturą chrześcijańską w Gorzowie Wielkopolskim.

DEON.PL POLECA
Abp Henryk Muszyński zaznaczył na początku prelekcji, że źródłem dialogu jest Bóg, który zniża się i przemawia po ludzku, obcuje z nami aby zaprosić nas do wspólnoty. Bóg pragnie aby człowiek go poznał.

Hierarcha podkreślił, że podczas dialogu nie można lekceważyć partnera. Dialog ma polegać nie tylko na mówieniu, ale także na słuchaniu. Powiedział, że pracując kiedyś w Domu Pomocy Społecznej zauważył, iż ludzie tam przebywający chcą dużo mówić, opowiadać o swoich przeżyciach, trzeba więc mieć cierpliwość i umieć drugiego człowieka wysłuchać, bo jest mu to bardzo potrzebne.

DEON.PL POLECA

Przyznał, że on sam nie zawsze miał wystarczająco dużo cierpliwości, dlatego wielkim szacunkiem darzy Benedykta XVI, który jeszcze jako kardynał Ratzinger wykazywał wiele zrozumienia i zainteresowania tym, co ktoś do niego mówi, jeśli nie zrozumiał, to pytał i prosił o wyjaśnienie.

Prelegent zauważył, że dziś wspaniały przykład dialogu daje Franciszek, który dzieli się z nami radością, mimo iż smutków ma bardzo wiele.

Abp Muszyński przypomniał o randze autorytetu, którym powinni cechować się rodzice, ponieważ młodemu pokoleniu trzeba pokazywać prawidłowy wymiar prawdy religijnej, a jest to bardzo trudne w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy społeczeństwo jest pluralistycznie zróżnicowane. Żyjemy przecież w świecie wielu kultur, religii i światopoglądów. Dialog w rodzinie stwarza przestrzeń spotkania. Rodzice muszą znaleźć czas na zrozumienie młodego człowieka, a następnie także znaleźć czas na słuchanie.

Dzisiaj w Kościele dialoguje się coraz częściej i to jest bardzo dobre. Trzeba zawsze pamiętać, że początkiem dialogu jest miłość, a jego owocem empatia i szanowanie inności drugiego człowieka - powiedział abp Muszyński, który przytoczył epizod z Hyde Parku. Przebywając w Anglii jako młody ksiądz trafił tam na przemawiającego na ambonie dominikanina. Młody kapłan był zgorszony obecnością księdza w takim miejscu. Dominikanin wyznał, że gdyby go tutaj zabrakło, oznaczałoby to, że rezygnuje z głoszenia prawdy ewangelicznej.

"Był to dla mnie moment przełomowy, uświadomiłem sobie, że chrześcijaństwo to głoszenie orędzia i nieustanny dialog, który w pluralistycznym świecie jest niezbędny" - wyznał duchowny.

Abp Henryk Muszyński - emerytowany metropolita gnieźnieński, prymas senior, ur. się 20 marca 1933 r. w Kościerzynie na Kaszubach. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 r. w katedrze w Pelplinie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego.

W 1960 r. rozpoczął studia specjalistyczne, które odbył w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wykładał także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1985 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. Dwa lata później został ordynariuszem diecezji włocławskiej, od grudnia 2009 do maja 2010 piastował godność prymasa Polski.

Jest cenionym biblistą i laureatem wielu nagród i wyróżnień. Zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego. Ma w swoim dorobku ponad 300 publikacji. Był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, w której pracował z kard. Josephem Ratzingerem, późniejszym papieżem Benedyktem XVI.

Gorzowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej zakończą się ostatniego października, w tym czasie odbywać się będą wykłady, projekcje, koncerty i wystawy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

To jest sedno! Źródłem dialogu jest Bóg
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.