Uaktualniono polskie tłumaczenie Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Uaktualniono polskie tłumaczenie Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
Fot. Wavebreak Media LTD / depositphotos.com
PAP / tk

Biuro prasowe KEP poinformowało, że uaktualniono polskie tłumaczenie Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Nowy tekst zawiera zapisy znowelizowanej księgi VI Kodeksu prawa kanonicznego o sankcjach karnych w Kościele.

Uchwałę o przyjęciu zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu prawa kanonicznego, promulgowanego przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 roku i wielokrotnie nowelizowanego przez kolejnych papieży, biskupi podjęli podczas 390. Zebrania Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 19 listopada.

Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, publikowany tekst zawiera stan prawny, który obowiązuje od 8 grudnia 2021 roku, a więc od dnia, w którym weszły w życie zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka 1 czerwca 2021 r. konstytucją apostolską "Pascite gregem Dei" (łac. Paście stado Boże). Na jej podstawie została znowelizowana księga VI Kodeksu prawa kanonicznego o sankcjach karnych w Kościele.

Autorzy komunikatu poinformiowali, że przekładu dokonał zespół pod kierunkiem ks. prof. Piotra Majera z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy współudziale ks. prof. Leszka Adamowicza z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.

Kara za korupcję

Ks. prof. Piotr Majer zwrócił uwagę, że nowy Kodeks prawa kanonicznego przywraca m.in. karę za przestępstwo korupcji podczas sprawowania czynności urzędowych. Oznacza to, że jeśli ksiądz "otrzymałby ofiarę, a później domagałby się niesprawiedliwie dodatkowych opłat i od ich otrzymania uzależniał kapłańską posługę, popełniałby przestępstwo".

DEON.PL POLECA

Kanonista wskazał, że zgodnie nowym Kodeksem przestępstwem jest także "sprzeniewierzenie majątku kościelnego, utrudnianie osiągania korzyści z dóbr kościelnych oraz rażące zaniedbanie w zarządzaniu majątkiem Kościoła". Wyjaśnia, że za przestępstwo może być również uznane zadłużenie parafii wskutek niegospodarności proboszcza.

"W nowym polskim tłumaczeniu kodeksu z języka łacińskiego, poza uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych nowelizacji, gruntownie poprawiono język przekładu pod względem merytorycznym i językowym, a także ujednolicono terminologię, zarówno w samym tekście, jak i w kontekście polskiego języka prawnego i prawniczego" - zaznaczyli autorzy komunikatu.

Źródło: PAP / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Bogdan Chazan, Maciej Müller

Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. Moja odmowa była oczywista.
Profesor Bogdan Chazan

Dla krytyków - ta rozmowa jest wyjaśnieniem.
Dla wspierających - podziękowaniem.

Dla wszystkich - zaproszeniem do dyskusji bez uprzedzeń.

Takiego sporu...

Skomentuj artykuł

Uaktualniono polskie tłumaczenie Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.