Wystawa o Słowacji w Muzeach Watykańskich

Wystawa o Słowacji w Muzeach Watykańskich
(fot. Jesús Moreno / Foter.com / CC BY-SA)
7 lat temu
KAI / kn

W Muzeach Watykańskich otwarto 12 listopada wystawę "Święci Cyryl i Metody - patroni Europy", przygotowaną przez Słowację. Ma ona charakter prezentacji wielowiekowego dorobku kulturalnego i cywilizacyjnego naszych południowych sąsiadów oraz ich tożsamości narodowej. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele życia kulturalnego i religijnego tego kraju i Stolicy Apostolskiej.

Witając przybyłych dyrektor Muzeów prof. Antonio Paolucci wyraził radość z faktu, iż chrześcijańskie duchowe i historyczne dziedzictwo Słowacji ukazuje się dzięki tej wystawie przed społecznością światową.

Ekspozycję otworzył sekretarz stanu Ministerstwa Kultury tego kraju Ivan Sečík, który w okolicznościowym przemówieniu przypomniał ogólnospołeczny wymiar obchodzonego obecnie wielkiego jubileuszu 1150. rocznicy przybycia Świętych Braci Sołuńskich na dzisiejsze ziemie słowackie. Podkreślił historyczne znaczenie ich misji, polegające najpierw na wprowadzeniu pisma słowiańskiego i stosowaniu liturgii słowiańskiej na obszarze Wielkich Moraw, a następnie na zapewnieniu przekładów Pisma Świętego oraz tekstów liturgicznych i prawnych. Zapoczątkowało to narodziny kultury słowackiej.

Przez tę wystawę, na której zgromadzono ponad 320 eksponatów, Słowacja ukazuje wspólnocie światowej swe bogactwo historyczne i kulturalne. Zwiedzający z różnych krajów będą mogli zobaczyć liczne cenne przedmioty i dokumenty, potwierdzające kulturę chrześcijańską całego regionu środkowoeuropejskiego, przy czym większość jest tu prezentowana po raz pierwszy.

W czasie otwarcia dyrektor Wydziału Archeologicznego Słowackiej Akademii Nauk Matej Ruttkay wyjaśnił koncepcję wystawy,która chce przybliżyć najstarsze zasoby z początków chrześcijaństwa w tym kraju. Zwrócił uwagę na fakt, iż bezwzględna większość zgromadzonych w Muzeach Watykańskich materiałów to oryginały. Podkreślił również wyjątkowy charakter niektórych eksponatów, np. odkryte niedawno znaleziska pozłacanych plakietek miedzianych o motywach chrześcijańskich, a zwłaszcza unikatowy dzwon z Bojnej. A wykonane z kości słoniowej cyborium z Čiernych Kľačian, które - zdaniem większości badaczy - mogło być darem Świętych Braci dla księcia Rościsława, można zobaczyć zaraz w pierwszej z dwunastu witryn muzealnych.

Biskup Viliam Judák z Nitry powiedział w czasie otwarcia, że jest to "wyraz historycznej wdzięczności Słowacji" za działalność obu Braci i ich uczniów. Wskazał przy tym na "żywą siłę wiary, która od czasu św. Cyryla i Metodego podtrzymywała nasz naród także w trudnych chwilach". Przywołał również historycznie ważne więzi Słowacji z Rzymem i Następcami św. Piotra, co również dokumentuje otwarta obecnie wystawa w Watykanie.

W uroczystości wziął udział także emerytowany prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Jozef Tomko. W wypowiedzi dla mediów wyraził przekonanie, że ważność tej wystawy polega przede wszystkim w udokumentowaniu duchowego wymiaru misji Świętych Braci. Podkreślił jej wymiar historyczny i potwierdzenie chrześcijańskiej tożsamości Słowacji, dodając, że "właśnie również wraz z tą wystawą możemy wkroczyć w dzień dzisiejszy z przesłaniem: my także tu byliśmy i tu jesteśmy, i to dzięki Cyrylowi i Metodemu". "Mamy wielką przeszłość, swoją tożsamość i swoje właściwości, które są cenne. Mamy swoje miejsce wśród innych narodów" - powiedział na zakończenie słowacki kardynał kurialny.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wystawa o Słowacji w Muzeach Watykańskich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.