Kongres sprawiedliwości i ekologii pobudza działalność w synodalności

Kongres sprawiedliwości i ekologii pobudza działalność w synodalności
Fot. jesuits.global
jesuits.global / tk

W Centrum Duchowości w hiszpańskiej Loyoli w dniach od 28 marca do 1 kwietnia odbył się zjazd 153 delegatów z 26 krajów w celu omówienia przyszłości Apostolatu Społecznego w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Planowany na ponad rok Kongres Sprawiedliwości i Ekologii ma stanowić kamień milowy w procesach „głębszej odnowy” i dostosowania odpowiednich struktur: Jezuickiej Służby ds. Uchodźców, Centrów Społecznych, Ekojezuitów, sieci Delegatów Społecznych.

W przemówieniu inauguracyjnym ks. Generał przypomniał, że Kongres będzie okazją do doświadczenia „synodalności w działaniu”. Aby urzeczywistnić ten cel, powołano „zespół towarzyszący”. Jego członkowie spotykali się, aby pomyśleć, jak można zredagować ostateczny dokument, który będzie trwałym zapisem Kongresu i wezwaniem do kontynuowania pracy po jego zakończeniu.

Zamiast przygotowywać tego rodzaju dokument z wyprzedzeniem, zespół postanowił stworzyć tekst w czasie trwania zjazdu. Każdy członek zespołu starał się aktywnie słuchać i zbierać informacje w czasie obrad Kongresu. Jednocześnie zespół korzystał z interaktywnej technologii odpytywania delegatów, co pozwoliło zebrać bogaty opis reakcji ludzi w miarę upływu dni.

DEON.PL POLECA

W czwartek rano projekt dokumentu był gotowy do udostępnienia na sesji plenarnej. Czytając go i omawiając w małych grupach, uczestnicy zjazdu zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat dokumentu. Odpowiedzi te zostały wykorzystane do stworzenia ostatecznej wersji.

Dokument zatytułowany „Wezwanie do nawrócenia”, to więcej niż podsumowanie tygodniowej aktywności. Jest to dokument, który ma wspierać nasze zaangażowanie społeczne, wskazując obszar, który należy zbadać, aby dokonać głębszej odnowy. Organizatorzy i uczestnicy mają nadzieję, że Kongres zapoczątkuje wśród struktur zaangażowanych w sprawiedliwość społeczną trwałe zobowiązanie do wspólnego działania.

Źródło: jesuits.global / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Thomáš Špidlik SJ

Książka jest próbą odczytania Ćwiczeń Duchowych w świetle nauk wschodnich pustelników, ascetów, mistyków greckich, syryjskich, rosyjskich. Razem z Autorem wypada życzyć Czytelnikom owocnych przemyśleń w duchu chrześcijańskiego uniwersalizmu, jakże koniecznych po spotkaniach Jana Pawła II...

Skomentuj artykuł

Kongres sprawiedliwości i ekologii pobudza działalność w synodalności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.