GUS: Odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o ponad 55 proc.

GUS: Odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o ponad 55 proc.
(Fot. PAP/Mykola Kalyeniak)
PAP/dm

W I kw. tego roku odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 55,6 proc., a Polaków o 48,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - wynika z danych opublikowanych przez GUS.

Z opracowania GUS dotyczącego ruchu granicznego oraz wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kw. 2022 r. wynika, że nastąpił wzrost o 52,5 proc. rdr liczby przekroczeń granicy Polski.

„W 1 kw. 2022 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 55,6 proc., a Polaków o 48,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 1 kw. 2021 r., odpowiednio o 60,9 proc. i o 78,6 proc.” - czytamy w opracowaniu.

GUS poinformował, że w I kw. 2022 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 53,8 mln. „W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 57,8 proc., a mieszkańcy Polski (rezydenci) - 42,2 proc. Ruch graniczny - z Polski i do Polski - był większy o 18,5 mln przekroczeń w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego kwartału ogólna liczba przekroczeń wzrosła o 4,3 proc. (cudzoziemców wzrosła o 10,2 proc., a Polaków zmalała o 2,8 proc.)” - czytamy.

Jak dodano, w I kw. 2022 r. 80,9 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 9,5 proc. granicy na lotniskach, 8,9 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,7 proc. granicy morskiej.

W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (52,2 proc.), następnie z Czechami (22,9 proc.), Słowacją (11,8 proc.), Ukrainą (8,8 proc.), Litwą (3,2 proc.), Białorusią (1,1 proc.) i Rosją (0,1 proc.). Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą - obywatele Ukrainy (95 proc.), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (88,7 proc.), a na granicy z Rosją - obywatele Rosji (62,8 proc.).

Autorzy opracowania wskazali, że wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w I kw. 2022 r. ukształtowała się na poziomie 6,5 mld zł, natomiast wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 4 mld zł. Było to odpowiednio o 60,9 proc. i o 78,6 proc. więcej niż przed rokiem. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były mniejsze o 2,8 proc., natomiast Polaków wzrosły o 1,7 proc.

„W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w I kw. 2022 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z: Niemcami (57,7 proc.), następnie z Czechami (14,6 proc.), Ukrainą (11,9 proc.), Słowacją (8,7 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (2,4 proc.) i Rosją (0,2 proc.). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (63,9 proc.), następnie z Czechami (22,9 proc.), Słowacją (10,3 proc.), Litwą (2 proc.), Ukrainą (0,6 proc.), Białorusią (0,1 proc.) i Rosją (0,1 proc.)” - napisano.

Dodano, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,3 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe - 13,3 proc., a na pozostałe wydatki - 5,2 proc.

Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (60,9 proc.) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki przeznaczyli 17,5 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe - 9,3 proc.

„Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w 1 kwartale 2022 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe - 53,9 proc.. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) -16,7 proc. oraz wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe - 13,1 proc. Z kolei w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski dominowały pozostałe wydatki (usługi) - 43,2 proc. i towary nieżywnościowe - 39,6 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 13,2 proc. swoich wydatków” - czytamy

W I kw. 2022 r. w ramach małego ruchu granicznego (MRG) odnotowano 107,2 tys. przekroczeń przez cudzoziemców granicy Polski z Ukrainą. W analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowano 1 przekroczenie, a w 4 kw. 2021 r. - 126 tys. Wartość wydatków poniesionych przez cudzoziemców w 1 kw. 2022 r., przekraczających granicę w ramach MRG, wyniosła 37,6 mln zł.

„Wyniki badań pokazują, że przekraczający w 1 kwartale 2022 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 69,2 proc. cudzoziemców i 73,1 proc. Polaków, przy czym 49,6 proc. cudzoziemców i 61,5 proc. Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy” - czytamy.

Dodano, że w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 45,2 proc. cudzoziemców oraz 72,1 proc. Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkało w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 71,5 proc. i 73,1 proc.

PAP/dm

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Domenico Agasso

Papież mówi głośno o tym, o czym sami boimy się nawet pomyśleć

Franciszek nie dzieli ludzi na wierzących i niewierzących. Wyciąga rękę do wszystkich i tłumaczy, że pandemia jest sygnałem alarmowym. „Potrzebujemy planu, by znów...

Skomentuj artykuł

GUS: Odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o ponad 55 proc.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.