UOKiK sprawdzi wysokość opłat za karnety TIR

UOKiK sprawdzi wysokość opłat za karnety TIR
(fot. zazie_/flickr.com)
9 lat temu
PAP / psd

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych nie ogranicza konkurencji, pobierając od przewoźników różne opłaty za dystrybucję karnetów TIR - poinformowała rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch.

Jak poinformowała rzeczniczka, ZMPD jest jedynym w Polsce dystrybutorem karnetów TIR. - Dzięki karnetowi przewoźnik może np. przejechać przez kilka państw bez kontroli celnej. Zrzeszenie wydaje te zaświadczenia na mocy porozumienia z Ministerstwem Finansów wszystkim podmiotom, którym władze celne nie odmówiły korzystania z procedury TIR - poinformowała.

UOKiK ma zastrzeżenia do wysokości pobieranej przez Zrzeszenie opłaty manipulacyjnej za wydanie karnetu. - Przewoźnicy zagraniczni oraz polscy, którzy nie należą do ZMPD, muszą płacić ponad dwukrotnie więcej niż jego członkowie. Taka praktyka ma miejsce od 2001 roku. W trakcie postępowania UOKiK sprawdzi, czy ZMPD, wykorzystując fakt, że jest jedynym dystrybutorem karnetów TIR, ogranicza konkurencję pomiędzy przewoźnikami, dyskryminując podmioty będące poza jego strukturami - poinformowała Cieloch.

Rzeczniczka poinformowała, że postępowanie w sprawie karnetów nie jest jedynym działaniem UOKiK wobec branżowych związków przedsiębiorców; ostatnio Urząd wydał trzy decyzje stwierdzające naruszenie przepisów.

Jedna z nich dotyczyła Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości. UOKiK stwierdził, że w opracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej Federacja zakazała swoim członkom stosowania w przetargach cen niższych, niż ustalone przez nią stawki minimalne. W marcu 2011 r. Federacja usunęła z dokumentu to postanowienie. Za praktykę ograniczającą konkurencję prezes UOKiK nałożyła na nią 2 tys. zł. kary.

Kolejna decyzja dotyczy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może podpisać umowę z zakładem utylizacyjnym na finansowanie odbioru padłych zwierząt gospodarskich od producentów rolnych. Jak ustalił Urząd, Związek sugerował swoim członkom proponowanie ARMIR określonych cen za swoje usługi oraz nieobniżanie ich w trakcie negocjacji. Praktyka trwała od 2009 do początku 2010 r. Prezes UOKiK odstąpiła od nałożenia kary.

Trzecia decyzja dotyczy Stowarzyszenia Przewodników Świętokrzyskich, które stosowało postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych oraz niezgodne z ustawą o usługach turystycznych. Stowarzyszenie m.in. przyznało sobie prawo do podwyższenia ceny usług turystycznych w przypadkach nieprzewidzianych przez prawo. Zgodnie z przepisami cena wycieczki może zostać podwyższona jedynie w ściśle określonych sytuacjach - wzrostu kosztów transportu, kursów walut oraz opłat urzędowych za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. W tym przypadku Prezes UOKiK również nie nałożyła kary finansowej na przedsiębiorcę.

Te trzy decyzje są ostateczne.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

UOKiK sprawdzi wysokość opłat za karnety TIR
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.