61 proc. Polaków źle ocenia pracę rządu

PAP / drr

61 proc. badanych wystawiło w sierpniu negatywną opinię rządowi; pozytywnie o pracy gabinetu Donalda Tuska wypowiedziało się 28 proc. respondentów - wynika z sondażu TNS OBOP. Zdaniem 50 proc. ankietowanych Tusk źle wypełnia obowiązki premiera, według 37 proc. - wypełnia je dobrze.

50 proc. respondentów uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta. Z dezaprobatą na działania prezydenta patrzy 34 proc. badanych.

DEON.PL POLECA
Spośród blisko dwóch trzecich (61 proc.) respondentów, którzy mają negatywne zdanie o rządzie, 19 proc. ocenia jego pracę zdecydowanie źle, a 42 proc. - raczej źle. W grupie badanych mających pozytywną opinię o gabinecie Tuska (28 proc.) jedynie co setny respondent (1 proc.) wyraża pozytywną ocenę w sposób zdecydowany, (27 proc. ocenia rząd raczej dobrze). Brak zdania na temat działalności rządu deklaruje 11 proc. badanych.

W porównaniu do badania lipcowego w sierpniu liczba przeciwników rządu pozostała bez zmian, o 1 punkt procentowy spadła liczba zwolenników; nieznacznie - o 1 punkt procentowy - wzrosła liczba niezdecydowanych.

W 50-procentowej grupie respondentów, którzy pracę premiera Donalda Tuska oceniają źle, 17 proc. opinię tę wyraża w sposób kategoryczny, a 33 proc. jest zadnia, że premier wypełnia swoje obowiązki raczej źle. Tylko 2 proc. uważa, że Donald Tusk wypełnia obowiązki szefa rządu zdecydowanie dobrze; 35 proc. ocenia, że robi to raczej dobrze. Trudności z oceną pracy premiera deklaruje 13 proc. ankietowanych.

W porównaniu z lipcem liczba zwolenników premiera nie zmieniła się; o 1 punkt procentowy spadła liczba przeciwników; nieznacznie - o 1 punkt procentowy - wzrosła liczba niezdecydowanych.

Z kolei spośród 50 proc. respondentów, którzy uważają, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, 7 proc. ocenia, że robi to zdecydowanie dobrze, a 43 proc., że raczej dobrze. Z dezaprobatą na działania prezydenta patrzy 34 proc. badanych, przy czym 23 proc. pracę głowy państwa ocenia raczej negatywnie, a 11 proc. zdecydowanie negatywnie. Zdania na ten temat nie ma 16 proc. respondentów.

W porównaniu z lipcem grupa zwolenników prezydenta zwiększyła się o 2 punkty procentowe, o 2 punkty procentowe spadła liczba przeciwników, liczba niezdecydowanych pozostała bez zmian.

TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 4-7 sierpnia 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

61 proc. Polaków źle ocenia pracę rządu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.