CBOS: 2/3 Polaków źle o sytuacji w kraju

CBOS: 2/3 Polaków źle o sytuacji w kraju
(fot. miqueias / sxc.hu)
9 lat temu
PAP / wm

Jedna piąta (21 proc.) dorosłych Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, dwie trzecie badanych (65 proc.) ma zdanie przeciwne, a 14 proc. nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Jak podkreśla CBOS, patrząc z dłuższej perspektywy można mówić o niewielkim, ale systematycznym spadku pozytywnych opinii o kierunku zmian zachodzących w Polsce - od października ubiegłego roku odsetek osób zadowolonych z sytuacji w kraju zmniejszył się łącznie o 11 punktów procentowych.

Z badań wynika, że w potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju dominuje nad niezadowoleniem jedynie wśród zwolenników PO. Sympatycy pozostałych ugrupowań, podobnie jak osoby niezdecydowane, na kogo głosować w ewentualnych wyborach parlamentarnych oraz niezamierzające brać w nich udziału, w większości wypowiadają się negatywnie. Najbardziej krytyczni w tym względzie są potencjalni wyborcy PiS (84 proc. opinii negatywnych).

Prawie połowa (47 proc.) respondentów krytycznie ocenia sytuację polityczną w Polsce. Przeciwnego zdania jest 10 proc. ankietowanych, a prawie dwie piąte (37 proc.) ocenia jakość życia politycznego w kraju jako ani dobrą ani złą; 6 proc. badanych nie miało na ten temat zdania. CBOS zaznacza, że opinie te są najgorsze od niemal roku.

Największe zadowolenie z bieżącej sytuacji politycznej deklarują zwolennicy PO - w grupie tej oceny pozytywne niemal trzykrotnie przewyższają negatywne (34 proc. wobec 13 proc.). Natomiast najbardziej krytycznie sytuację oceniają potencjalni wyborcy PiS (66 proc. ocen negatywnych) oraz osoby niezamierzające głosować w ewentualnych wyborach (54 proc.), a także zainteresowani wyborami, ale niemający sprecyzowanych preferencji partyjnych (53 proc.).

W ocenie CBOS bardziej krytycznie niż w lutym Polacy oceniają też sytuację gospodarczą kraju. Co szósty ankietowany (17 proc., spadek o 6 punktów proc.) wypowiada się o niej pozytywnie, a ponad dwie piąte (43 proc., wzrost o 5 punktów proc.) negatywnie. Sytuację gospodarczą w Polsce jako przeciętną określa niezmiennie od trzech miesięcy nieco ponad jedna trzecia (37 proc.) dorosłych Polaków, a 3 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Od kilku miesięcy - jak podkreśla CBOS - nie zmieniają się oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin. Zadowolenie w tym względzie deklaruje mniej więcej dwie piąte ankietowanych (39 proc.), a co siódmy (14 proc.) jest nieusatysfakcjonowany. Blisko połowa dorosłych Polaków (47 proc.) uważa, że im i ich rodzinom żyje się przeciętnie - ani dobrze, ani źle.

W ostatnim miesiącu nieco pogorszyły się oceny kondycji zakładów pracy, w których zatrudnieni są respondenci. Już tylko niespełna połowa pracujących (48 proc., spadek o 4 punkty proc.) określa ją jako dobrą, a jedna piąta (21 proc., wzrost o 2 punkty proc.) jest nią zaniepokojona. Więcej niż co czwarty aktywny zawodowo Polak (29 proc., wzrost o 2 punkty proc.) ocenia, że sytuacja w jego miejscu zatrudnienia jest przeciętna.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-14 marca tego toku na liczącej 1015 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

CBOS: 2/3 Polaków źle o sytuacji w kraju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.