CBOS: 49 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku

CBOS: 49 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
PAP / kw

49 proc. Polaków uważa, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych - wynika z październikowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Z danych CBOS wynika, że przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi powiększa się z miesiąca na miesiąc. W październiku, na pytanie o to czy ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, twierdząco odpowiedziało o 3 proc więcej respondentów niż przed miesiącem.

Jednocześnie o 2 punkty procentowe ubyło ocen złych. Dla przykładu, w październiku 2016 roku stosunek opinii pozytywnych do negatywnych był niemal odwrotny.

Najgorzej kierunek rozwoju sytuacji w kraju oceniają respondenci o poglądach lewicowych (65 proc.) oraz Polacy niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (57 proc.).

Zaraz za nimi są mieszkańcy największych miast (53 proc.), osoby niepraktykujące religijnie (51 proc.) lub praktykujące okazjonalnie (50 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych najgorzej sytuację oceniają uczniowie i studenci (50 proc.), prywatni przedsiębiorcy (49 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (47 proc.).

Jeśli zaś chodzi o wyborców głównych ugrupowań politycznych to najbardziej zadowoleni z sytuacji w Polsce są zwolennicy PiS (89 proc. wobec 5 proc.). W dalszej kolejności są zwolennicy Kukiz'15 (52 proc. wobec 34 proc.) oraz niezdecydowani co do uczestnictwa w wyborach (44 proc. wobec 33 proc.). Najgorzej sytuację oceniają wyborcy PO. W tej grupie było aż 73 proc. niezadowolonych. Krytyczni w ocenie są także wyborcy Nowoczesnej (61 proc.) oraz osoby niezamierzające brać udziału w wyborach (53 proc.).

W październiku ubyło także negatywnych ocen sytuacji politycznej w kraju. Za złą uważa ją 33 proc. ankietowanych, zaś za dobrą 27 proc. Co trzeci respondent (35 proc.) twierdzi, że sytuacja polityczna w kraju jest ani dobra, ani zła.

Gorsze wyniki zanotowano natomiast w ankiecie dotyczącej oceny sytuacji gospodarczej kraju. Negatywnie ocenia ją 14 proc. badanych. To wzrost o 4 punkty proc. w stosunku do ostatniego miesiąca. Opinie pozytywne utrzymały się na podobnym poziomie (53 proc.).

Jeśli chodzi o ocenę poziomu życia respondentów i ich rodzin to 60 proc. badanych uznaje go za dobry (wzrost o 3 pkt. proc.), zaś 6 proc. wyraziło swoje niezadowolenie. 34 proc. Polaków stwierdziło, że żyje im się przeciętnie.

Nie ma wielkich zmian co do oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. 54 proc. badanych jest usatysfakcjonowanych, 39 proc. twierdzi, że ich warunki są przeciętne, zaś 7 proc. jest niezadowolonych ze swojej sytuacji finansowej.

Sytuację w zakładach pracy dobrze ocenia 66 proc. zatrudnionych, 10 proc. określa ja jako złą, a 23 proc. jako przeciętną.

CBOS zapytał też respondentów jak przewidują rozwój sytuacji w kraju. Według pracowni, w październiku wzrósł odsetek osób zakładających jej poprawę - z 31 proc do 35 proc. Przeciwną opinię wyraziło 19 proc. badanych (w poprzednim badaniu 22 proc.). 38 proc. uważa, że sytuacja w ciągu najbliższego roku znacznie się nie zmieni.

Lepiej wypadają także przewidywania dotyczące sytuacji politycznej. 46 proc. badanych ocenia, że w najbliższym roku się ona nie zmieni. Z 21 do 25 proc. wzrósł jednak odsetek respondentów przewidujących poprawę. Pogorszenie sytuacji politycznej przewiduje 19 proc. respondentów. 40 proc. Polaków prognozuje poprawę sytuacji gospodarczej, a 41 proc. uważa, że się ona nie zmieni. Pogorszenie przewiduje 11 proc. badanych.

Natomiast nie zmieniły się praktycznie prognozy dotyczące poziomu życia. 25 proc. respondentów uważa, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło lepiej, 57 proc. twierdzi, że nic się nie zmieni, a 10 proc. przewiduje pogorszenie. Na stosunkowo zbliżonym poziomie są także prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych. Tutaj 24 proc. ankietowanych przewiduje poprawę warunków, 67 proc. utrzymania sytuacji na obecnym poziomie, zaś co jedenasty badany (9 proc.) obawia się pogorszenia.

Odrobinę lepsze są przewidywania co do sytuacji w zakładach pracy. 29 proc. ogółu pracujących spodziewa się poprawy, 57 proc. ocenia, że sytuacja się nie zmieni, zaś 8 proc. uważa, że się pogorszy.

W aktualnym badaniu więcej respondentów twierdziło, że można znaleźć zatrudnienie, ale niespełniające oczekiwań (58 proc.). 17 proc. wskazało, że możliwe jest znalezienie pracy spełniającej oczekiwania. 3 proc. odpowiedziało, że znalezienie pracy jest "zupełnie niemożliwe".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 5-12 października 2017 roku, na liczącej 948 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

CBOS: 49 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.