Działanie rządu ws. uchodźców sprzeczne z nauką Kościoła

Działanie rządu ws. uchodźców sprzeczne z nauką Kościoła
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
KAI / kk

Kategoryczne odmawianie przez rząd przyjęcia dzieci z krajów ogarniętych wojną jest sprzeczne z wielowiekową tradycją polskiego państwa oraz z nauką Kościoła katolickiego, który jednoznacznie opowiada się za udzieleniem pomocy biednym i potrzebującym - napisali w zgłoszonym do Sejmu projekcie uchwały posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wezwali w nim władze, by zobowiązały się do udzielenia pomocy humanitarnej na terenach wojennych, przyjęcia sierot i udzielenia im niezbędnej pomocy medycznej.

DEON.PL POLECA
Zdaniem PSL, wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że polityka przymusowej relokacji uchodźców przez państwa członkowskie Unii Europejskiej musi zostać zrewidowana. Wyraźna nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań proponowanych przez Komisję i Radę Europejską, a także przez same państwa członkowskie zmuszają do szukania propozycji opartych na konsensusie.

W ocenie ludowców, narzucenie określonych limitów przyjęć uchodźców należy zastąpić dobrowolnością oraz wzajemnością w niesieniu pomocy. Przyjęciu uchodźców w oparciu o zasadę dobrowolności winna towarzyszyć akceptacja osób objętych pomocą, z zachowaniem uwarunkowań kulturowych danego państwa.

PSL negatywnie ocenia z kolei politykę polskiego rządu, który kategorycznie odmawia przyjęcia dzieci z krajów ogarniętych wojną.

"Powyższe działanie jest sprzeczne z wielowiekową tradycją państwa polskiego, stanowiącego przykład otwartości i wzajemnego poszanowania. Ponadto, działanie to jest sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, który jednoznacznie opowiada się za udzieleniem pomocy biednym i potrzebującym, określając pomoc uciśnionym jako nasz moralny obowiązek" - czytamy w uchwale zgłoszonej przez ludowców.

PSL wzywa Radę Ministrów do wypracowania wspólnego stanowiska odpowiadającego na obecne wyzwania. Powinno ono zawierać "zobowiązanie do niesienia pomocy humanitarnej na terenach działań zbrojnych", w tym "udzielenie pomocy żywnościowej poprzez przeprowadzenie skupu interwencyjnego Agencji Rezerw Materiałowych, który zostanie przekazany organizacjom humanitarnym".

W uchwale PSL apeluje, by Sejm RP wezwał rząd "do przyjęcia wojennych sierot oraz do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej dzieciom, które nie otrzymają jej w strefie konfliktu i bez której mogą stracić życie".

"Jednocześnie Sejm RP uznaje na niezrozumiałe wyrażenie sprzeciwu przez Rząd RP wobec przyjęcia dzieci z terenów ogarniętych wojną przez władze samorządowe" - czytamy w projekcie uchwały.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Działanie rządu ws. uchodźców sprzeczne z nauką Kościoła
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.