Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę apeluje o zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę apeluje o zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą
(fot. depositphotos.com)
PAP / df

O podjęcie środków zapewniających bezpieczeństwo i realizację praw dzieci podczas epidemii - zaapelowała w czwartek Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego. W apelu wskazano m.in. na konieczność zwiększenia ochrony dzieci przed przemocą.

W piśmie do szefa rządu zwrócono uwagę, że każdego dnia do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dzwonią setki dzieci, dla których obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest nie do wytrzymania.

DEON.PL POLECA
Jak wskazano, dzieci mówią o doświadczaniu przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, silnych napięciach, połączonych z niezrozumieniem tego, co się dzieje oraz jak sobie z tym radzić, obniżającym się nastroju i pojawiających się myślach samobójczych, a także braku dostępu do pomocy specjalistycznej. Mówią też o tym, że wraz z zakazem wychodzenia osób poniżej 18 r.ż. bez opieki osoby dorosłej, straciły jedyną możliwość uniknięcia krzywdzących zachowań, których doświadczają w domu.

Fundacja poinformowała, że w marcu odnotowano w telefonie zaufania największą od 11 lat liczbę interwencji, czyli działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. W marcu było ich 76. To prawie dwa razy więcej niż w poprzednich miesiącach.

Na bazie analizowanych na bieżąco informacji, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaapelowała do premiera o podjęcie środków zapewniających bezpieczeństwo i realizację praw dzieci podczas epidemii oraz wobec jej następstw. Apel zawiera rekomendacje dla polskiego rządu i nawołuje do podjęcia działań, które m.in. zwiększą ochronę dzieci przed przemocą.

W tym obszarze Fundacja wskazała m.in. na potrzebę uwrażliwienia służb medycznych, społecznych i pracowników oświaty na zwiększone ryzyko przemocy wobec dzieci oraz informowania o dostępnej ścieżce interwencji. Podkreślono także konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających odseparowanie sprawcy przemocy od ofiary, ustalenia specjalnej na czas epidemii procedury umieszczania dzieci doświadczających przemocy w rodzinach zastępczych i instytucjach; oraz objęcia szczególnym nadzorem rodzin, w których już przed epidemią diagnozowano przemoc.

Organizacja zaznaczyła, że bardzo ważne jest także podjęcie działań zwiększających ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wskazano, że szczególnie istotne jest m.in.: zwiększenie dostępu do bezpłatnej pomocy specjalistycznej (telefonicznej i online) dla dzieci i młodzieży; opracowanie i promowanie rzetelnych informacji dla rodziców na temat funkcjonowania dziecka w kryzysie; opracowanie wytycznych, które ograniczają do niezbędnego minimum konieczność separacji dzieci i rodziców/opiekunów w czasie leczenia/kwarantanny oraz zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom, które samotnie mierzą się z chorobą własną lub rodziców.

Fundacja zwróciła także uwagę na potrzebę opracowania wytycznych dotyczących organizacji opieki okołoporodowej, zasad bezpiecznych kontaktów w trakcie epidemii dla rodziców po rozstaniach/rozwodach lub w sytuacjach okołorozwodowych, a także zniesienia zakazu opuszczania domu dla osób poniżej 18 r.ż. bez opieki dorosłego.

W piśmie do premiera Fundacja wskazała także na kwestie zabezpieczenia warunków bytowych dzieci i młodzieży. Chodzi o zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom, które są dotknięte przez ekonomiczne skutki epidemii, a także zapewnienie alternatywnych i realnych sposobów dożywiania dzieci z zagrożonych środowisk.

W rekomendacjach wskazano na potrzebę działań zapewniających ciągłość i adekwatność edukacji dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o zapewnienie zdalnych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci, tak, aby nie dyskryminowały uczniów, a także uzgodnienie jasnych wytycznych w sprawie dat i kryteriów egzaminów - przede wszystkim maturalnych i kończących szkołę podstawową - i promocji dla uczniów.

"Jesteśmy świadomi, że sytuacja epidemii wymaga podjęcia nadzwyczajnych działań, które mają na celu ochronę całego społeczeństwa. Solidaryzujemy się z tym podejściem. Apelujemy jednak, by działania podejmowane przez rząd miały także na uwadze interes najbardziej bezbronnej grupy, czyli dzieci" – podkreśliła prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Monika Sajkowska.

Jednocześnie zapewniła o gotowości wsparcia merytorycznego w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę apeluje o zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.