Komorowski podpisał nowelizację ustaw

Komorowski podpisał nowelizację ustaw
(fot. PolandMFA / flickr.com / CC BY-ND 2.0)
8 lat temu
PAP / mh

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne - poinformowała w piątek w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Zmiany mają zwiększyć dostęp firm do kredytów.

Kancelaria Prezydenta podała, że prezydent podpisał nowelizację w czwartek. "Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia" - napisano w komunikacie.
Zgodnie z nowelizacją Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać gwarancji i poręczeń na kredyty udzielane przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustawa zobowiązuje ministra finansów do wydania rozporządzenia, w którym znajdą się szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy (publicznej lub de minimis) w formie poręczeń lub gwarancji BGK. Umowa zawierana między ministrem finansów a BGK ma określać m.in. szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji, czy warunki i tryb pobierania prowizji z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
Resort finansów chce, by gwarancje i poręczenia BGK, które będą udzielane na podstawie nowych przepisów, obejmowały 60 proc. wartości kredytów przyznawanych przez banki małym i średnim firmom. Oznacza to, że BGK weźmie na siebie 60 proc. ryzyka związanego z ewentualnym niespłaceniem udzielonego kredytu.
Ministerstwo szacuje, że jeżeli np. w pierwszym roku obowiązywania programu zostaną udzielone gwarancje w wysokości do 5 mld zł, szkodowość gwarancji nie przekroczy w pierwszym roku 3,7 proc., a w kolejnych dwóch latach 6,2 proc., to potencjalne wydatki budżetowe z tego tytułu wynieść mogą w pierwszym roku ok. 156 mln zł, a w dwóch kolejnych latach odpowiednio ok. 165 mln zł oraz ok. 77 mln zł.
W środę BGK poinformował, że w ciągu kilku najbliższych tygodni uruchomiony zostanie kluczowy rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. BGK ocenia, że w tym roku z programu może skorzystać 50 tys. małych i średnich przedsiębiorstw.
"Program gwarancji de minimis stanowi realizację założeń drugiego expose premiera Donalda Tuska. (...) Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei może wygenerować rozwój akcji kredytowej dla MŚP do kwoty 50 mld zł" - napisano w komunikacie banku.
BGK wskazał, że problemem przedsiębiorców z sektora MŚP jest obecnie zapewnienie bieżącej płynności, dlatego programem gwarancyjnym objęte będą kredyty przeznaczone na bieżące finansowanie. BGK będzie mógł zagwarantować 60 proc. nowo udzielonego kredytu obrotowego. "Maksymalna jednostkowa wartość gwarancji wyniesie 3,5 mln zł. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt" - zapewnił BGK.
W komunikacie wyjaśniono, że przez pierwszy okres funkcjonowania programu, tj. dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku, od gwarancji nie będzie pobierana prowizja, za kolejny okres roczny prowizja będzie kształtować się poniżej stawek rynkowych.
"Program gwarancji de minimis jest zgodny zasadami Unii Europejskiej w zakresie stosowania dozwolonej pomocy publicznej. Obecnie prowadzone są negocjacje w zakresie warunków umowy regulującej współpracę BGK ze wszystkimi bankami (w tym również spółdzielczymi) zajmującymi się obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba banków deklarujących przystąpienie do programu gwarancji de minimis powinna zapewnić dostępność produktu na terenie całego kraju" - wyjaśnił BGK. 
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Komorowski podpisał nowelizację ustaw
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.