Mandat dla parlamentarzysty, sądy i Nowak

Mandat dla parlamentarzysty, sądy i Nowak
(fot. sejm.gov.pl)
8 lat temu
PAP / slo

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm ma zająć się m.in. wnioskiem o odwołanie ministra transportu Sławomira Nowaka, projektem umożliwiającym karanie parlamentarzystów za wykroczenia drogowe, propozycją ws. deregulacji zawodów i obywatelskim projektem ws. sądów rejonowych.

Trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę w południe.

Według wstępnego porządku obrad posłowie zajmą się m.in. wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. Pod wnioskiem klubu SP podpisali się też posłowie RP i SLD. Poparcie zapowiedzieli również posłowie PiS. Główne zarzuty stawiane Nowakowi przez opozycję to: zły stan dróg i kolei, brak nadzoru nad urzędnikami i niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE.

We wniosku jako jedną z przesłanek do dymisji ministra wymieniono sprawę "wstrzymania miliardów na drogi". Pod koniec zeszłego roku Komisja Europejska wstrzymała refundację 3,5 mld zł na inwestycje realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż według komisji przy inwestycjach drogowych mogło dochodzić do nieprawidłowości - zmów przetargowych. W ub. środę wypłaty funduszy UE na polskie projekty drogowe zostały odblokowane.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem pierwszej ustawy deregulacyjnej, która ma ułatwiać dostęp do 50 zawodów, w tym m.in.: notariusza, komornika, adwokata, trenerów sportowych, przewodników turystycznych, taksówkarza i geodety. W marcu prace nad tym projektem zakończyła nadzwyczajna komisja do rozpatrzenia ustaw deregulacyjnych. Komisja rekomenduje Sejmowi uchwalenie tego projektu.

Dyskutowany będzie również projekt umożliwiający karanie za wykroczenia drogowe bez konieczności uchylania immunitetu parlamentarzystów, ale także prokuratorów, prezesa IPN, RPD i GIODO.

Zgodnie z projektem, w przypadku wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji przyjęcie przez posła, senatora, prokuratora, prezesa IPN, rzecznika praw dziecka lub głównego inspektora ochrony danych osobowych mandatu karnego lub uiszczenie grzywny stanowiłoby jednocześnie wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, posłowie i senatorowie od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za wykroczenia bez zgody Sejmu lub Senatu. Gdy parlamentarzysta złamie przepisy drogowe, policja musi zwrócić się, za pośrednictwem prokuratora, do marszałka Sejmu. Potem marszałek zwraca się do osoby zainteresowanej, czy sama wyraża zgodę na uchylenie immunitetu, a jeśli nie, to kieruje sprawę do komisji regulaminowej.

Również GIODO, prezes IPN i RPD nie mogą być, bez uprzedniej zgody Sejmu, pociągnięci do odpowiedzialności karnej, ani pozbawieni wolności. Nie mogą być zatrzymani lub aresztowani, z wyjątkiem ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Z kolei prokurator za wykroczenie odpowiada tylko dyscyplinarnie.

Omawiany ma być także zaproponowany przez klub SP projekt zmian w Kodeksie karnym. Przewiduje on obligatoryjne orzeczenia przepadku prowadzonego przez sprawcę pojazdu mechanicznego w razie popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego.

Sejm ma ponadto zająć się obywatelskim projektem ustawy, który miałby znieść reorganizację sądów autorstwa ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Od stycznia - na mocy rozporządzenia szefa resortu sprawiedliwości - 79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Głównym celem zmian - wskazywał resort sprawiedliwości - jest doprowadzenie do bardziej zrównoważonego obciążenia sędziów pracą.

W ub. tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podstawa prawna rozporządzenia ministra sprawiedliwości jest zgodna z konstytucją. Skargi na przepis Prawa o ustroju sądów powszechnych, który był podstawą ministerialnego rozporządzenia, złożyła grupa posłów (głównie z PSL) i Krajowa Rada Sądownictwa.

Obywatelski projekt, wspierany przez PSL, wyszczególnia wszystkie istniejące przed reorganizacją sądy wraz z ich okręgami - cofa tym samym reformę Gowina.

Posłowie zapoznają się także z rządowym sprawozdaniem z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 r.

Niewykluczone, że na początku posiedzenia Sejmu posłowie będą głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad m.in.: informacji rządu na temat aktualnej sytuacji w grupie PKP, informacji rządu na temat zmian w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, informacji rządu w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz w polskim przemyśle motoryzacyjnym i informacji rządu na temat zapowiadanych przez firmy masowych zwolnień pracowników.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Mandat dla parlamentarzysty, sądy i Nowak
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.