Minister Sprawiedliwości odniósł się do opinii Prokurato Generalnego ws. noweli ustawy o IPN

Minister Sprawiedliwości odniósł się do opinii Prokurato Generalnego ws. noweli ustawy o IPN
(fot. PAP/Rafał Guz)
PAP / kk

Opinia Prokuratura Generalnego ws. nowelizacji ustawy o IPN poddaje pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego zakres terytorialny obowiązywania przepisu; co do tego mamy wątpliwości - zaznaczył w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Szef resortu sprawiedliwości, pytany podczas konferencji prasowej, co oznacza opinia Prokuratora Generalnego ws. założeń nowelizacji ustawy o IPN dla przyszłości tej ustawy, podkreślił, że "opinia Prokuratora Generalnego w pełni stoi na stanowisku zasadności rozwiązań przyjętych przez parlament w zakresie konieczności pełnej ochrony dobrego imienia Polski".

DEON.PL POLECA
W czwartek na stronie internetowej TK zostało zamieszczone stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie prezydenckiego wniosku. W stanowisku tym wniesiono o uznanie za konstytucyjny m.in. przepisu o karalności za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.

Jednocześnie jednak - według stanowiska PG - niekonstytucyjny jest zapis tej nowelizacji (art. 55 b ustawy), który przewiduje, że "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw" przypisania narodowi polskiemu odpowiedzialności za te zbrodnie.

Ziobro zwrócił w piątek uwagę, że przestępstwa przypisywania państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej w formie umyślnej i nieumyślnej zostały w opinii PG uznane za zgodne z konstytucją. "Opinia, którą wyraziłem podtrzymuje pozytywną ocenę rozwiązań zawartych w noweli ustawy o IPN, również w zakresie konstytucyjności, zasadności kryminalizacji przypisywania narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy i nacjonalistów ukraińskich.

Minister zauważył jednak, że w opinii przesłanej do TK poddał on pod ocenę, czy przestępstwo to "powinno swoim zakresem wykraczać poza regułę terytorialności i obejmować każde terytorium, niezależnie od miejsca, gdzie doszło do wypaczenia faktów historycznych". "My uważamy, że są co do tego wątpliwości" - dodał.

"Zasadą wiodącą w prawie karnym jest to, że ustawa karna funkcjonująca w Polsce obowiązuje na terytorium państwa polskiego. Pojawił się tu problem konstytucyjny, który w mojej ocenie jako Prokuratora Generalnego wymaga wyjaśnień przez Trybunał Konstytucyjny" - zaznaczył Ziobro.

Szef resortu wskazał, że formuła procesowa i prawna zobowiązuje Prokuratora Generalnego do stanowczego wyrażenia wątpliwości. "Zadaniem TK jest się do tego odnieść. A jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału, to dopiero zobaczymy. Myślę, że nastąpi to dopiero za dwa miesiące" - dodał Ziobro.

Wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Nowelę prezydent podpisał 6 lutego. Wniosek Andrzeja Dudy wpłynął do TK 14 lutego. Nowelizacja weszła w życie 1 marca.

Wniosek prezydenta dotyczy m.in. przepisu, który wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką. Prezydent podkreślał, że każdy obywatel powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Minister Sprawiedliwości odniósł się do opinii Prokurato Generalnego ws. noweli ustawy o IPN
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.