MZ wprowadza nowy zawód medyczny

MZ wprowadza nowy zawód medyczny
MZ wprowadza nowy zawód medyczny (fot. flickr.com/jose Goulao)
PAP / ad

Do zakładów opieki długoterminowej zostanie wprowadzony nowy zawód - opiekun medyczny, uprawniony do wykonywania czynności z zakresu podstawowej pielęgnacji - zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej został w piątek przekazany do konsultacji społecznych.

DEON.PL POLECARozporządzenie przewiduje, że opiekuni medyczni będą wykonywali czynności z zakresu podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych na zlecenie pielęgniarki. Zawód opiekuna medycznego został wpisany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2007 r. Na koniec 2008 r. kwalifikacje w tym zawodzie uzyskało 130 osób. W 2009 r. liczba osób legitymujących się tytułem opiekuna medycznego wzrosła do 1600.

By otrzymać uprawnienia opiekuna medycznego trzeba skończyć dwusemestralny kurs w szkole policealnej. Absolwenci mogą pracować m.in. w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej.

MZ podkreśla, że uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest zgłaszany przez placówki opiekuńcze niedobór pielęgniarek. Wprowadzenie opiekuna medycznego - zdaniem resortu zdrowia - pozwoli na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych.

Ponadto uszczegółowiono przepis mówiący, że świadczenia gwarantowane w warunkach stacjonarnych są udzielane choremu wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Wymóg legitymowania się pielęgniarek rocznym stażem w lecznictwie stacjonarnym zastąpiono wymogiem posiadania rocznego doświadczenia zawodowego.

Rozporządzenie znosi obowiązek zatrudnienia terapeuty zajęciowego w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonych HIV, wprowadzając jednocześnie w to miejsce wymóg zatrudnienia specjalisty terapii uzależnień na cały etat dla 35 pacjentów uczestniczących w terapii w ciągu tygodnia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

MZ wprowadza nowy zawód medyczny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.