Na maturze polski na poziomie rozszerzonym i biologia

Na maturze polski na poziomie rozszerzonym i biologia
(fot. shutterstock.com)
PAP / ptt

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z biologii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało blisko 40 tys. maturzystów z liceów ogólnokształcących i około 2 tys. maturzystów z techników. Z kolei do egzaminu z biologii chce przystąpić około 44,7 tys. maturzystów z liceów i około 7,2 tys. maturzystów z techników.

Wszyscy abiturienci z liceów zdawać będą egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Abiturienci z techników mogą wybrać poziom trudności tego egzaminu; zdecydowana większość z nich - 6,3 tys. - wybrało poziom rozszerzony.

Egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym trwać będzie 180 minut, z biologii na poziomie rozszerzonym - 150 minut, a na podstawowym - 120 minut. Egzamin z polskiego rozpocznie się o godzinie 9, a z biologii o godzinie 14.

DEON.PL POLECA

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, np. polski. Z kolei abiturienci z techników - mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Wszyscy, niezależnie od typu szkoły - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych - do 29 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Na maturze polski na poziomie rozszerzonym i biologia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.