Od 7 do 100 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Od 7 do 100 tys. zł dla organizacji pozarządowych
(fot. shutterstock.com)
5 lat temu
PAP/ ed

24 projekty organizacji pozarządowych gromadzących archiwalia otrzymają dotacje państwowe w ramach konkursu Archiwów Państwowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na opracowanie spuścizny Jerzego Waldorffa czy rozwój archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej.

Konkurs ogłoszony w styczniu br. adresowany był do organizacji pozarządowych gromadzących materiały archiwalne: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jego przeprowadzenie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w kwocie 900 tys. zł.

Na konkurs "Wspieranie działań archiwalnych 2016" wpłynęły 82 wnioski. Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oceniła m.in. wartość historyczną zbiorów oraz zakres i charakter proponowanych prac. Ostatecznie dofinansowanie przyznano 24 projektom zgłoszonym przez organizacje pozarządowe posiadające materiały archiwalne. W dużej mierze są to tzw. archiwa społeczne gromadzące dokumentację dotyczącą życia społecznego, kulturalnego oraz naukowego.

Dotacje otrzymały projekty dotyczące archiwaliów zgromadzone m.in. przez Fundację Ośrodka KARTA, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, Fundację "Przestrzeń Kobiet", Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Marcina, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Fundację Zeszytów Literackich oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Środki mają zostać przeznaczone m.in. na opracowanie i druk inwentarza zasobu archiwalnego parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i pełną konserwację dwóch rękopisów oprawnych oraz uporządkowanie, zabezpieczenie i usystematyzowanie Archiwum Zeszytów Literackich. Organizacje przeznaczyć je mają także na opracowanie najstarszych archiwaliów oraz materiałów dokumentujących harcerskie historie lokalne, a także opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie materiałów archiwalnych Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej.

Organizacje otrzymają dofinansowanie w wysokości od 7 tys. do ponad 100 tys. zł na działania związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, udostępnianiem oraz konserwacją zbiorów. Pełna lista wspartych dotacjami projektów jest dostępna na stronie www.archiwa.gov.pl.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapowiada już także kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych. Jego celem ma być wsparcie digitalizacji posiadanych przez nie zbiorów. Łączna kwota dotacji, jaka ma zostać przeznaczona na ten cel to 1 mln zł. Konkurs ma zostać ogłoszony w połowie roku.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Od 7 do 100 tys. zł dla organizacji pozarządowych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.