Orędzie prezydenta na posiedzeniu Senatu

Orędzie prezydenta na posiedzeniu Senatu
Prezydent Bronisław Komorowski (w tle) podczas przemówienia na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu VIII kadencji. (fot. Wojciech Grzedzinski / prezydent.pl)
prezydent.pl

- Sukcesy ostatnich lat nie mogą przysłonić nam wyzwań przed którymi stoimy dzisiaj. Musimy poprawić jakość funkcjonowania państwa, odpowiedzieć na demograficzne wyzwanie starzenia się społeczeństwa, wzmocnić ideę jednoczenia się Europy i obronić trwający od 20 lat wzrost gospodarczy, przed skutkami kryzysu światowego - mówił prezydent Bronisław Komorowski na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu VIII kadencji.

Poniżej pełna treść przemówienia prezydenta.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!

To już po raz ósmy wybrany w demokratycznych wyborach Senat III Rzeczpospolitej rozpoczyna swoją kadencję. Wszyscy pamiętamy, że właśnie w Senacie serce polskiej demokracji biło silnym rytmem od samego początku zmian ustrojowych w naszej ojczyźnie, od 1989 roku, gdyż tylko wybory senackie wtedy, w tym przełomowym 1989 roku były w pełni demokratycznymi. Spotykamy się więc w Izbie polskiego parlamentu związanej w sposób szczególny z naszymi marzeniami o demokracji i o wysokiej jakości demokratycznego państwa prawnego.

22 lata, które dzielą nas od tamtej chwili było latami owocnymi. Polska jest dziś szanowanym członkiem międzynarodowej społeczności. I wyrażę chyba życzenie wszystkich, życząc, aby nadchodząca kadencja Parlamentu przyniosła naszemu krajowi umocnienie tej pozycji, by dobrze przysłużyła się narodowi.

Sukcesy ostatnich lat nie mogą przysłonić nam wyzwań przed którymi stoimy dzisiaj. Musimy poprawić jakość funkcjonowania państwa, odpowiedzieć na demograficzne wyzwanie starzenia się społeczeństwa, wzmocnić ideę jednoczenia się Europy i obronić trwający od 20 lat wzrost gospodarczy, przed skutkami kryzysu światowego.  Odpowiedzią Polski na kryzys winny stać się działania zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego, do redukcji długu publicznego, do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. W ten sposób Polska osiągnie gotowość wejścia do strefy euro. Nie chodzi tutaj , tak jak mówiłem w polskim Sejmie, o sztywny kalendarz, lecz o świadomość, że stwarza to nowe możliwości rozwoju i wzmacnia konkurencyjność polskiej gospodarki na miarę naszych polskich ambicji i aspiracji.

Oczekuję więc, że Senat poprzez swój autorytet Wysokiej Izby będzie działał na rzecz wzrostu zaufania społeczeństwa do państwa i wzajemnego zaufania obywateli, wzmocni nasze wspólne wysiłki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Bo warunkiem rozwoju, warunkiem wspólnego działania jest poczucie współodpowiedzialności obywatelskiej.

 Panie i Panowie Senatorowie!

Izba, w której zasiadacie bywa nazywana izbą refleksji. Oznacza to, że to Waszym zadaniem było,  jest i będzie czuwanie nad jakością powstałego prawa. Ale nie zawsze w przeszłości działo się w tej materii najlepiej, wiemy to doskonale, wiemy to wszyscy parlamentarzyści, ja również, patrząc wstecz na te przeszło dwadzieścia lat. Zbyt często bowiem prawo tworzone jest naprędce, z doraźnej politycznej potrzeby, zbyt wiele pomysłów było i jest wprowadzanych w ostatniej chwili. To musi ulec zmianie. Potrzebne jest takie procedowanie nad projektami  ustaw, aby efekt końcowy nie budził wątpliwości natury konstytucyjnej. Poza rygorystycznym przestrzeganiem już obowiązujących reguł, warto jest w moim przekonaniu położyć także większy nacisk na publiczną debatę towarzyszącą pracom nad przygotowywanym prawem, szczególnie wtedy gdy dotyczy to kwestii kontrowersyjnych i trudnych, wokół których trzeba budować zgodę społeczną, akceptację społeczną, bo bez niej żadne prawo nie będzie budowało autorytetu państwa. Oznacza to także, że debata w Senacie nad jego uchwałami winna być w najwyższym stopniu merytoryczną i w jak najmniejszym stopniu naznaczoną myśleniem w kategoriach partyjnych.

Refleksja nad powstawaniem prawa czyni Senat naturalnym sojusznikiem urzędu prezydenckiego. Doświadczenie, nasze doświadczenie parlamentarzystów mówi, że dobre prawo uchwalone przez Parlament jest skuteczne, gdy jest zapewniona zgodność z Konstytucją. I odwrotnie, zbyt mała dbałość o zachowanie konstytucyjnej poprawności ustaw staje się niepotrzebnym obciążeniem w relacjach parlament - prezydent. Chciałbym więc wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem unikniemy w tej kadencji tego rodzaju legislacyjnych raf i barier.

Wysoka Izbo!

Zarówno Polska jak i Europa i cały świat stoi dziś przed wielkimi wyzwaniami. Musimy wspólnie przełamywać narastający kryzys. Rodzą się nowe demokracje. Polska musi być aktywna w pomocy dla krajów wyzwalających się z dyktatur i systemów autorytarnych. Rolę Polski w tym dziele wyznacza zarówno doświadczenie naszej solidarnościowej historii, która przecież zadecydowała o powstaniu wyższej izby w polskim parlamencie, właśnie Senatu, jak i znaczenie naszego państwa w międzynarodowym systemie współpracy. Niezmiennym zadaniem, w moim przekonaniu, musi być utrzymanie naszego zaangażowania w budowę dobrego sąsiedztwa. Muszą być kontynuowane wysiłki na rzecz pojednania z krajami i narodami sąsiednimi. To także jest dziedzictwo wspaniałej przeszłości solidarnościowej. Szczególne znaczenie winno mieć oczekiwanie, wspieranie i zachęcanie do konsekwentnych, chciałbym podkreślić to słowo, do konsekwentnych działań naszego ważnego partnera i sojusznika - Ukrainy, w jej drodze do Unii Europejskiej. Myślę, że wyrażę naszą wspólną polską nadzieję, że pomoc dla narodu białoruskiego, której udzielamy, przyniesie istotne poszerzenie obszaru wolności w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju.

Solidarnościowe tradycje Senatu to także solidarność z naszymi rodakami żyjącymi poza granicami kraju. W tym obszarze zasługi Senatu są ogromne.

Chciałbym więc wyrazić tutaj właśnie w Senacie me głębokie przekonanie, że nasze wspólne działanie na rzecz polskiej mniejszości da się w pełni pogodzić z budową procesu pojednania i współpracy z naszymi sąsiadami.

Panie i Panowie Senatorowie!

Serdecznie gratuluję wszystkim zaszczytnego wyboru. Szczególnie że był to wybór w warunkach okręgów jednomandatowych. To świadczy także o autorytecie osobistej natury, którym Państwo dysponujecie. Gratuluję więc wszystkim zaszczytnego wyboru. Czeka nas wszystkich trudna praca na rzecz dobra wspólnego. Życzę Senatowi owocnej pracy, ciekawej pracy i dającej satysfakcję z postępu spraw ważnych dla całej Ojczyzny. Dziękuję bardzo!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Orędzie prezydenta na posiedzeniu Senatu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.