Partie polityczne powodują kłótnie i zamęt

PAP / drr

Zdecydowana większość Polaków uważa, że działalność partii politycznych powoduje kłótnie i zamęt w państwie oraz że są one klikami polityków dążących do władzy - wynika z badania CBOS.

Z badania przeprowadzonego jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wynika, że Polacy negatywnie oceniają działalność partii politycznych w kraju.

Ogromna większość ankietowanych podziela dwie krytyczne opinie na temat partii politycznych: 90 proc. uważa, że powodują one kłótnie i zamęt w państwie, a 86 proc. myśli, że są one klikami polityków dążących do władzy. Trzy czwarte badanych (77 proc.) uważa, że dla polityków zrzeszonych w partiach najistotniejsze jest realizowanie własnych ambicji, a 69 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że nie wiadomo, o co tak naprawdę partiom chodzi.

65 proc. badanych podziela pogląd, że partie polityczne proponują rozwiązania ważnych problemów w kraju, zaś o tym, że partie uwzględniają wolę wyborców przekonanych jest trzy piąte ankietowanych (60 proc.). 69 proc. ankietowanych twierdzi, że partie nie troszczą się o problemy zwykłych ludzi, jedynie co czwarty badany (25 proc.) uważa, że starają się je rozwiązywać.

Analogiczny sondaż CBOS przeprowadził 10 lat temu, w listopadzie 2001 roku i wyniki były bardzo podobne. Jedyna znacząca różnica to spadek liczby osób przekonanych, że partie troszczą się o interesy zwykłych ludzi (z 34 proc. do 25 proc.)

DEON.PL POLECA

We wszystkich wyodrębnionych przez autorów badania grupach społeczno-demograficznych dominuje krytyczny wizerunek partii politycznych. O ich pozytywnej roli najczęściej mówią najmłodsi badani, osoby uczące się lub studiujące, respondenci z wyższym wykształceniem, deklarujący duże zainteresowanie polityką, mieszkańcy największych miast i badani niepraktykujący religijnie. Pozytywny wizerunek działalności partii politycznych częstszy jest również wśród deklarujących udział w wyborach niż wśród tych, którzy nie zamierzali głosować, lub byli co do tego niezdecydowani (17 proc. wobec 12 proc. i 9 proc.). Stosunkowo najbardziej pozytywny wizerunek partii politycznych mają zwolennicy SLD, natomiast najbardziej krytyczny - sympatycy PiS. Różnice poglądów w tej sprawie między pozostałymi elektoratami są niewielkie.

Postrzeganie działalności partii politycznych jest również związane z oceną funkcjonowania demokracji w Polsce, a także z ogólnym nastawieniem do tego ustroju. Badani krytycznie odnoszący się do działalności partii częściej skłaniają się ku obojętności politycznej, wyrażającej się w stwierdzeniu, że nie ma dla nich znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne. Natomiast wśród aprobujących działalność partii politycznych przeważa opinia o przewadze demokracji nad innymi formami rządów.

CBOS zauważa, że Polacy krytycznie zapatrują się na działalność partii politycznych, a jednocześnie perspektywę nieobecności partii traktują przeważnie jako niekorzystną dla kraju.

41 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja, w której partie zaprzestałyby działalności politycznej, jest niepożądana, przeciwną opinię - że byłoby to korzystne dla Polski - wyraża jedna piąta respondentów (19 proc.), natomiast co czwarty badany (23 proc.) sądzi, że nie miałoby to żadnego wpływu na sytuację w kraju. W stosunku do badania z 2001 roku dwukrotnie więcej osób niż wówczas sądzi, że nieobecność partii mogłaby być pożyteczna dla kraju. Pogląd, że zaprzestanie działalności partii politycznych byłoby ze szkodą dla Polski ma najwięcej zwolenników wśród osób popierających Ruch Palikota, najmniej - w elektoracie PiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 września - 5 października na liczącej 1099 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Partie polityczne powodują kłótnie i zamęt
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.