Polacy pozytywnie o policji, wojsku, Kościele

Polacy pozytywnie o policji, wojsku, Kościele
PAP / drr

Polacy pozytywnie oceniają wojsko (65 proc.), działalność policji (72 proc.), a także Kościół (62 proc.); bardziej krytycznie wyrażają się o pracy sądów - taka sama grupa osób ocenia ją pozytywnie, co negatywnie (36 proc.) - wynika z sondażu CBOS.

Jak pokazało badanie CBOS, blisko dwie trzecie Polaków (65 proc.) pozytywnie ocenia wojsko, tylko nieliczni (9 proc.) mają o nim złe zdanie. Najkorzystniej o tej instytucji wypowiadają się najmłodsi respondenci.

DEON.PL POLECA
O działalności policji z uznaniem wypowiada się siedmiu na dziesięciu Polaków (72 proc.), natomiast źle ocenia ją co piąty (20 proc.). W stosunku do policji, inaczej niż w przypadku wojska, najmłodsi badani wyróżniają się większym krytycyzmem.

W porównaniu z pomiarem marcowym poprawiła się opinia o pracy sądów. Taka sama grupa osób ocenia ją pozytywnie (36 proc., wzrost o 4 punkty), co negatywnie (36 proc., spadek o 5 punktów). W przypadku prokuratury zmniejszyła się liczba deklaracji krytycznych (z 31 proc. do 26 proc.), natomiast nie zmienił się odsetek Polaków wypowiadających się z uznaniem o pracy tej instytucji (36 proc.).

Ponad dwie piąte Polaków (43 proc., wzrost o 4 punkty) dobrze ocenia działalność Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast niemal trzykrotnie mniej (15 proc., spadek o 6 punktów) wypowiada się o niej z dezaprobatą.

Zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (42 proc.), niewielu deklaruje niezadowolenie (12 proc.), a blisko połowa (46 proc.) nie ma na ten temat opinii.

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich dobrze ocenia niespełna dwie piąte badanych (38 proc., wzrost o 3 punkty), co siódmy (14 proc.) wyraża dezaprobatę, a niemal połowowa (48 proc.) nie umie ocenić do pracy RPO.

Od marca poprawiła się ocena związków zawodowych. Zwiększyła się grupa osób dobrze oceniających działalność NSZZ "Solidarność" (o 6 punktów, do 35 proc.) i ubyło głosów dezaprobaty (o 4 punkty, do 30 proc.).

W niewielkim stopniu zmieniły się oceny OPZZ. Blisko co czwarty badany (23 proc., wzrost o 3 punkty) postrzega ten związek pozytywnie, a ponad jedna czwarta (26 proc.) - negatywnie. Ponad połowa Polaków (51 proc.) nie ma na ten temat zdania.

Od marcowego sondażu poprawiły się notowania Kościoła rzymskokatolickiego i obecnie są na podobnym poziomie, jak przed tzw. sporem o krzyż, który wpłynął na pogorszenie wizerunku tej instytucji. Przybyło badanych wypowiadających się o działalności Kościoła przychylnie (o 6 punktów, do 62 proc.) i ubyło oceniających ją negatywnie (o 6 punktów, do 26 proc.).

Telewizja publiczna jest postrzegana pozytywnie przez 83 proc. respondentów. Nadawcy komercyjni - TVN i Polsat - cieszą się podobnie dobrą opinią (odpowiednio 83 proc. i 81 proc.). Najmniej głosów krytycznych uzyskuje TVN.

Telewizję publiczną nieco gorzej niż inni oceniają respondenci najlepiej wykształceni oraz najwięcej zarabiający. Można również zauważyć, że stacje komercyjne stosunkowo częściej są krytykowane przez respondentów o prawicowych poglądach politycznych, a telewizja publiczna - przez ludzi o orientacji lewicowej.

W większości pozytywne są również oceny stacji radiowych: Polskiego Radia (75 proc.), RMF FM (73 proc., wzrost o 3 punkty w porównaniu z marcem) i Radia Zet (71 proc.).

Bardziej podzielone są opinie o Radiu Maryja. Jego działalność spotyka się obecnie z mniejszą krytyką niż sześć miesięcy temu (32 proc., spadek o 5 punktów), nie przełożyło się to jednak na wzrost aprobaty (21 proc.). Prawie połowa Polaków (47 proc., wzrost o 5 punktów) nie potrafi ocenić programu tej rozgłośni.

Pozytywne oceny Radia Maryja przeważają nad negatywnymi w grupie najstarszych badanych, emerytów, rencistów, osób z wykształceniem podstawowym, rolników, najmniej zarabiających i znajdujących się w złej sytuacji materialnej oraz praktykujących religijnie przynajmniej raz w tygodniu. Najbardziej krytycznie nastawieni wobec tej rozgłośni są młodsi respondenci (do 34 lat), uczniowie i studenci, najlepiej wykształceni oraz najzamożniejsi, a także nieuczestniczący w praktykach religijnych i deklarujący lewicowe poglądy polityczne.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-14 września na liczącej 1077 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polacy pozytywnie o policji, wojsku, Kościele
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.