Polacy pozytywnie oceniają członkostwo w UE

Polacy pozytywnie oceniają członkostwo w UE
(fot. alex.ch / foter.com / CC BY-NC)
8 lat temu
PAP / kn

Na tle mieszkańców innych państw Grupy Wyszehradzkiej, Polacy najlepiej oceniają członkostwo swojego kraju w UE - 78 proc. respondentów uważa, że Polska skorzystała na przystąpieniu do Unii; podobnego zdania jest 60 proc. Słowaków; 44 proc. Węgrów i 43 proc. Czechów.

Badanie poświęcone problemom integracji europejskiej w Polsce przeprowadził CBOS; w Czechach - CVVM Sociological Institute; na Węgrzech - TARKI; na Słowacji - FOCUS.
Z sondażu CBOS wynika, że na tle mieszkańców innych państw Grupy Wyszehradzkiej, Polacy najlepiej oceniają członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej; 78 proc. uważa, że Polska skorzystała na przystąpieniu do wspólnoty, przeciwnego zdania jest 12 proc. Sondaż pokazuje też, że 58 proc. Polaków sądzi, że obecność w UE jest czymś dobrym dla kraju, a 5 proc., że czymś złym.
W przypadku Słowacji o korzystnym bilansie integracji przekonanych jest 60 proc. badanych; odmiennego zdania jest 30 proc. Z sondażu wynika też, że 46 proc. uważa, iż integracja europejska jest czymś dobrym dla kraju, a 14 proc., że czymś złym.
O tym, że zyski z integracji przewyższają koszty przekonanych jest 44 proc. Węgrów, 42 proc. ma przeciwną opinię. 32 proc. obywateli Węgier ocenia, że przynależność do Unii to coś dobrego, a 22 proc., że coś złego.
Najmniejszy euroentuzjazm wobec członkostwa w UE spośród państw Grupy Wyszehradzkiej przejawiają Czesi; 43 proc. z nich uważa, że w ogólnym rozrachunku Czechy skorzystały na członkostwie w Unii; odmiennego zdania jest 41 proc. badanych. 28 proc. Czechów uważa, że integracja europejska jest czymś dobrym, a 26 proc., że czymś złym.
Jak podkreślono w badaniu, w krajach nienależących do strefy euro - w Polsce, Czechach i na Węgrzech - przeważa nieufność wobec unii monetarnej. Obiekcje wobec wprowadzenia euro wyraża 76 proc. Czechów; 70 proc. Polaków; 61 proc. Węgrów. Za przyjęciem wspólnej waluty opowiada się z kolei 26 proc. Węgrów; 23 proc. Polaków; 18 proc. Czechów. Słowacja jest już w strefie euro.
Badanie w Polsce przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca i 4-11 lipca 2013 roku na liczących 1010 i 1005 osób reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż na Słowacji (FOCUS) przeprowadzono w dniach 3-10 lipca 2013 roku na 1055-osobowej próbie; na Węgrzech (TARKI) w dniach 12-21 czerwca 2013 roku na 1011-osobowej próbie, a w Czechach (CVVM Sociological Institute) w dniach 9-16 września na próbie 991-osobowej.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polacy pozytywnie oceniają członkostwo w UE
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.