Połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju
PAP / mik

Prawie połowa uczestników (47 proc.) sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej oceniło, że przemiany w kraju zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 35 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

W porównaniu z poprzednim badaniem - z lipca - odsetek uważających, że zmiany idą w złym kierunku wzrósł o 12 punktów procentowych. Odsetek badanych pozytywnie oceniających kierunek zmian zmalał o 9 pkt.

Obecnie 15 proc. respondentów - spadek o 6 pkt - wyraża zadowolenie z sytuacji na scenie politycznej, a 41 proc. - wzrost o 15 pkt - ocenia ją negatywnie. Zdaniem 39 proc. badanych nie jest ona ani dobra, ani zła, a 5 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

W porównaniu z lipcowym sondażem CBOS, pogorszeniu uległy oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Obecnie co piąty ankietowany (22 proc., spadek o 6 pkt) określa tę sytuację jako dobrą, a co trzeci (34 proc., wzrost o 8 pkt) jest przeciwnego zdania. 39 proc. badanych uważa, że sytuacja ta nie jest ani dobra, ani zła, zaś 5 proc. nie miało na ten temat zdania.

W ocenie CBOS, zadowolenie z sytuacji gospodarczej w kraju wyrażają najczęściej najmłodsi badani - w wieku od 18 do 24 lat, mieszkający w wielkich miastach, osoby z wyższym wykształceniem, respondenci o najwyższych dochodach.

DEON.PL POLECA

Odsetek krytycznych opinii - według CBOS - o obecnej sytuacji gospodarczej rośnie wraz z wiekiem, jest też większy wśród osób mieszkających w dużych miastach, lecz nie największych miastach, wśród uzyskujących najniższe dochody, a największy wśród bezrobotnych.

Z badania CBOS wynika, że od lipca nieznacznie (o 2 pkt, do 37 proc.) zmniejszył się odsetek ankietowanych oceniających warunki materialne swego gospodarstwa domowego jako dobre, zwiększył się natomiast tych, którzy są przeciwnego zdania (o 3 pkt, do 18 proc.). Nadal najwięcej osób (45 proc.) określa warunki swojego gospodarstwa jako przeciętne.

Według sondażu CBOS, oceny poziomu życia utrzymują się na poziomie sprzed miesiąca. Ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.) twierdzi, że ich rodzinie żyje się dobrze i prawie tyle samo osób (44 proc.) ocenia poziom swojego życia jak przeciętny. 13 proc. badanych deklaruje, że ich rodzinie żyje się źle.

W ocenie CBOS, od lipca poprawiły się opinie o kondycji zakładów pracy badanych. O 10 punktów procentowych (do 58 proc.) wzrósł odsetek respondentów aktywnych zawodowo, którzy pozytywnie oceniają sytuację w zakładzie pracy. Nie zmienił się odsetek osób będących przeciwnego zdania (15 proc.). Według 24 proc. ankietowanych nie jest ona ani dobra, ani zła, a 3 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Sondaż został zrealizowany w dniach 5-11 sierpnia tego roku na liczącej 986 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.