Polska chce wydawać więcej wiz na Białorusi

Polska chce wydawać więcej wiz na Białorusi
(fot. Dennis Jarvis / flickr.com / CC BY-SA 2.0)
Tomasz Grodecki / PAP / pk

Polska chce wydawać więcej wiz na Białorusi poprzez m.in. wprowadzenie tzw. outsourcingu wizowego. System ma działać od kwietnia. Możliwe, że na Białoruś uda się też wysłać dodatkowych dyplomatów, co pozwoli w sprawniejszym wydawaniu wiz przez placówki - wynika z informacji PAP w MSZ.

Pod koniec października, w trakcie wizyty wiceministra spraw zagranicznych Tomasza Orłowskiego w Mińsku, strona polska i białoruska porozumiały się w zakresie uruchomienia na Białorusi centrów outsourcingu wizowego.

Polskie i schengeńskie wizy za pomocą prywatnych pośredników są wydawane na Ukrainie i w Rosji, a od kwietnia - jak wynika z informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych - system może zacząć działać na Białorusi. MSZ w najbliższym czasie ma rozpisać przetarg dla firm zainteresowanych jego obsługą. Jednym z warunków będzie doświadczenie w tego rodzaju działalności i rejestracja przedsiębiorstwa na Białorusi.

Polska planuje uruchomienie 8 centrów outsourcingowych, które w założeniu mają odciążyć placówki konsularne; powstaną w Mińsku, Mohylewie, Homlu, Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Grodnie i Lidzie.

MSZ liczy na dużo sprawniejsze wydawanie wiz niż do tej pory. Zmiany - jak tłumaczą w rozmowie z PAP dyplomaci - są konieczne m.in. dlatego, że od końca stycznia będą wprowadzone biometryczne wizy Schengen, a także w związku z możliwymi ułatwieniami w uzyskiwaniu wiz, które negocjują z Unią Europejską białoruskie władze.

Outsourcing może być również remedium na ciągle występujące problemy z systemem informatycznym umożliwiającym elektroniczną rejestrację w celu zapisania się na termin złożenia wniosku wizowego do polskich konsulatów; często dochodziło do ataków hakerskich.

Polska cały czas zabiega też o to, aby wzmocnić obsadę placówek na Białorusi. "Być może w końcu nam się uda i wyślemy dodatkowych konsulów. Mamy udowodnić, że wzrost wydawanych wiz jest na tyle duży, że potrzebne jest wsparcie. Statystyki mówią o tym jednoznacznie" - powiedział PAP dyplomata znający szczegóły uzgodnień z Białorusią.

Obecnie Białorusini płacą za wizę Schengen 60 euro. Umowa z Białorusią zakłada, że firmy prowadzące outsourcing będą mogły pobrać tzw. opłatę serwisową, ale nie większą niż 50 proc. opłaty wizowej.

W zeszłym roku na Białorusi polskie placówki wydały 342 tys. wiz; w 2014 roku ministerstwo przewiduje wzrost o 15-20 procent. Ponad 50 proc. wiz Schengen wydawanych obywatelom Białorusi, wydają polscy konsulowie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polska chce wydawać więcej wiz na Białorusi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.