Polsko-rosyjskie Centrum Dialogu - kto szefem?

Polsko-rosyjskie Centrum Dialogu - kto szefem?
Polsko-rosyjskie Centrum Dialogu (źr. www.cprdip.pl)
PAP / wm

Dr Sławomir Dębski ma zostać dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które będzie wspierać dialog między Polakami i Rosjanami - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do kierownictwa resortu kultury.

Centrum ma upowszechniać wiedzę o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów, a także współpracować z analogiczną placówką, która powstaje w Rosji.

DEON.PL POLECA
- W konkursie zdecydowanie najlepiej zaprezentował się Sławomir Dębski - powiedziało PAP źródło z kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centrum Informacyjne resortu poinformowało PAP, że oficjalne ogłoszenie dyrektora placówki nastąpi na początku września.

DEON.PL POLECA

W konkursie na dyrektora placówki brało udział dwóch kandydatów. Nowego dyrektora zarekomendowała komisja konkursowa, której członkowie wyróżniali się wiedzą o relacjach polsko-rosyjskich lub mieli doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach. W komisji zasiedli: b. ambasador Polski w Moskwie Jerzy Bahr, doradca premiera Wojciech Duda, Andrzej Grajewski z Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, a także dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler i wicedyrektorka Departamentu Współpracy z Zagranicą MKiDN Urszula Ślązak.

Konkurs miał formę przesłuchań przed komisją. Kandydaci przedstawiali koncepcję funkcjonowania Centrum. Komisja oceniała także ich znajomość bieżących problemów w relacjach między Polską a Rosją.

Dr Sławomir Dębski jest dotychczasowym pełnomocnikiem ministra kultury w sprawie utworzenia Centrum. Z wykształcenia jest historykiem (praca doktorska pt. "Między Berlinem a Moskwą. Studium polityczno-wojskowych aspektów stosunków niemiecko-sowieckich 23 sierpnia 1939 - 22 czerwca 1941"). W latach 2007-2010 był dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wcześniej, od 2000 roku był pracownikiem Instytutu, od 2002 r. - kierownikiem Biura Analiz PISM.

W latach 2001-2002 był zastępcą redaktora naczelnego, a od 2003 r. redaktorem naczelnym rosyjskojęzycznego kwartalnika "Europa". Od 2007 r. był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Polski Przegląd Dyplomatyczny", był także redaktorem naczelnym Biuletynu PISM.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką polskiej polityki zagranicznej, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, historią dyplomacji oraz historią Polski i powszechną XX w. Zasiada w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych.

Zgodnie z ustawą o Centrum, do zadań dyrektora Centrum będzie należało kierowanie pracami tej instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz, opracowywanie rocznego planu działania Centrum, sporządzanie rocznego sprawozdania z jego działalności i przedstawianie sprawozdania ministrowi kultury, prowadzenie jego gospodarki finansowej i rozliczanie z dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Kadencja dyrektora Centrum potrwa pięć lat.

Budżet placówki rocznie będzie wynosił ok. 4 mln zł. Tyle samo z budżetu rosyjskiego państwa ma otrzymywać analogiczna placówka w Moskwie.

Z inicjatywą powołania centrów wystąpiła Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych. Inicjatywę tę poparli premierzy Polski i Rosji, Donald Tusk i Władimir Putin. 6 grudnia 2010 roku, podczas wizyty prezydenta Miedwiediewa w Polsce, podpisano list intencyjny w sprawie powołania placówek.

Celem działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia ma być m.in. inicjowanie, wspieranie, podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Centrum ma prowadzić badania naukowe i działalność wydawniczą, upowszechniać wiedzę o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polsko-rosyjskie Centrum Dialogu - kto szefem?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.