Ruchu Palikota ws. kościelnych baz danych

Ruchu Palikota ws. kościelnych baz danych
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
KAI/ mh

Sejmowa Komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała 7 lutego, jako niezgodny z Konstytucją RP, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych. Nowela, zaproponowana przez Ruch Palikota, przewiduje poddanie zbiorów danych Kościołów i związków wyznaniowych kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opinia została przygotowana dla Komisji spraw wewnętrznych.

W imieniu wnioskodawców na posiedzeniu komisji głos zabrał poseł Robert Biedroń z Ruchu Palikota, który podkreślił, że nowelizacja ta upoważnia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do wykonywania "określonych kompetencji w odniesieniu do zbiorów danych dotyczących osób należących do Kościołów lub innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego Kościoła lub innego związku". Jak mówił Biedroń obecne uprawnienia GIODO "są dość ograniczone", bowiem inspektorat nie ma np. wstępu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są tego typu zbiory, nie może przeprowadzać niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych, ani wydawać decyzji administracyjnych, czy żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W opinii posła Ruchu Palikota tego typu ograniczenie jest niezgodne nie tylko z Konstytucją RP, ale również dyrektywą unijną dotyczącą danych osobowych.

Na krótko przed posiedzeniem członkom komisji dostarczona została obszerna opinia Biura Analiz Sejmowych, dotycząca projektu nowelizacji. W związku z tym poseł Jerzy Kozdroń z PO wnioskował, by przełożyć głosowanie nad opinią komisji, bowiem - jak przekonywał - posłowie nie mieli czasu zapoznać się z dokumentem przygotowanym przez Biuro Analiz Sejmowych.

W odpowiedzi prowadzący obrady zastępca przewodniczącego komisji poseł Stanisław Piotrowicz z PiS podkreślił, iż rzadko się zdarza, by opinia Biura Analiz Sejmowych, była tak jednoznaczna. Poseł przytoczył również fragment dostarczonego dokumentu. Czytamy w nim: "Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych jest sprzeczny z Konstytucją RP i jego wejście w życie spowoduje niezgodność nowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych z art. 25 ust. 3 Konstytucji. Nie będzie ona bowiem uwzględniać w pełni zasady poszanowania autonomii Kościołów i związków wyznaniowych, oraz niezależności od państwa w ich zakresie".

W dalszej części opinii cytuje się orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które wskazują, że tego rodzaju projekt byłby niezgodny z Konstytucją. "Konstytucyjny rozdział między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi uzasadnia zatem niedopuszczalność ingerencji organów władzy publicznej w kwestie wewnętrznych relacji danego Kościoła z jego wyznawcami, co oznacza, że w sprawie niniejszej organ danych osobowych nie ma prawnej możliwości ingerowania w proces przetwarzania danych osobowych" - głosi fragment opinii Biura Analiz Sejmowych napisanej na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Poseł Piotrowicz dodał, że równie negatywnie tę nowelizację zaopiniował Konferencja Episkopatu Polski, czy Kościół Ewangelicko-augsburski. "Dysponujemy wystarczającą wiedzą, by w moim przekonaniu negatywnie zaopiniować ten projekt" - przekonywał wiceprzewodniczący sejmowej Komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Z opinią taką zgodził się poseł Łukasz Zbonikowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jak powiedział, posłowie mają możliwość i obowiązek samemu wyrabiać sobie zdanie. Przypomniał, że opinia Biura Analiz Sejmowych jest istotna, ale ma charakter pomocniczy. "Nie jest tak, że jako komisja, czy poszczególni posłowie, nie jesteśmy w stanie podjąć własnych, samodzielnych decyzji, bez wytycznej opinii z Biura Analiz Sejmowych" - mówił poseł Zbonikowski. Dodał, że głosowanie nie rozstrzyga ostatecznie o losach procedowanej nowelizacji.

Poproszony o wyrażenie swojej opinii, Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podkreślił, że rola GIODO nie może się sprowadzać do interpretowania Konstytucji. Stwierdził jednak, że osobiście nie widzi sprzeczności noweli z Konstytucją RP. Dodał, że od przywołanych w opinii Biura Analiz Sejmowych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została złożona kasacja - jeszcze nie rozpatrzona. "Ewentualna zmiana proponowana przez posłów, moim zdaniem, nie jest sprzeczna z Konstytucją" - przekonywał Generalny Inspektor.

Ostatecznie posłowie odrzucili wniosek o przełożenie głosowania, po czym większością głosów wydali negatywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, uznając iż nowela jest niezgodna z Konstytucją. Teraz opinia trafi do Komisji spraw wewnętrznych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ruchu Palikota ws. kościelnych baz danych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.